Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

SPRAWA:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała
pokój nr 13
tel. (59) 8574258, (59) 8574259, wew. 62.

Godziny pracy:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 800 - 1500
środa - piątek 700 - 1500

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku. Wniosek powinien zawierać:
  1) dane wnioskodawcy;
  2) adres wnioskodawcy;
  3) zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca);
  4) sposób udostępnienia i przekazania informacji;
  5) podpis.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej.

OPŁATY:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 • gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości – 17 zł, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Koczała Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo: Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:
1) ustne przekazanie informacji,
2) wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
3) sporządzenie kopii / skanu dokumentów lub danych,
4) przesłanie kopii / skanów dokumentów lub danych przez organ.

 1. Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 2. Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku. 
 3. W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 16 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia stronie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych wynika z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednakże jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku.pdf (PDF, 35KB) 2017-06-02 09:41:25 150 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wołk 02-06-2017 09:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Tybora-Dziąbkowska 02-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 17-09-2020 14:44:19