Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018

Lp. Data zawarcia
umowy
Przedmiot umowy Podmiot, z którym zawarto umowę (imię i nazwisko lub nazwa i nr KRS lub NIP lub REGON) Wartość umowy Okres obowiązywania  umowy Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację umowy lub komórka wiodąca Komórka organizacyjna, w której przechowuje się umowę Klasyfikacja budżetowa wydatku

Aneks do umowy (nr, data zawarcia, czego dotyczy)    

Uwagi
1. 15.01.2018

"Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo gmina Koczała-roboty wykończeniowe".

Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan
NIP 842-12-45-393

125.152,43zł         15.01.2018
   30.03.2018

   Referat Rozwoju
      i Środowiska

      Referat Administracyjny  921.92105.6050      
2. 19.01.2018 Zamówienie agregatu prądotwórczego mobilnego na homologowanej przyczepie o mocy ciągłej 40 kVA/32 kW WIRNIK Marek Łangowski
NIP 555-12-26-079
   47.900zł 19.01.2018 28.02.2018 Samodzielne stanowisko ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego,obrony cywilnej i spraw obronnych Referat Administracyjny 010.01010.6060    
3. 07.03.2018 Aneks do umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych PLAY dla firm

od 1 do 4 miesiąca: 123 zł
od 5 miesiąca: 607,62 zł

04.03.2018
09.05.2020

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 750.75023.4360    
4. 16.04.2018 Sprzedaż, dostarczenie i rozładunek nowych płyt drogowych zbrojonych z betonu B30 (C25/30) typu JUMBO 1000x750x125

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanch inż. Kazimierz Ginter

Zakład Pracy Chronionej

22.140,00 zł

07.05.2018 30.06.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 600.60016.4210    
5. 24.04.2018 Wykonanie robót ziemnych związanych z remontem nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Zakład Usługowo-Handlowy Bernardyna Szydłowska 7.084,80 zł 24.04.2018 08.05.2018 Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 600.60016.4270    
6. 24.04.2018 Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych związanych z budową parkingu przy obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo 10
77-220 Koczała
Zakład Usługowo-Handlowy Bernardyna Szydłowska 15.915,20 zł 24.04.2018 08.05.2018 Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 921.92105.6050    
7. 22.03.2018 Wykonanie remontu korytarza w budynku Urzędu Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27

Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan

46.386,71 zł 22.03.2018 31.03.2018 Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 750.75023.4270    
8. 24.04.2018 Sprzedaż, dostarczenie i rozładunek materiałów budowlanych celem urządzenia parkingu przy sali wiejskiej w Wilkowie

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanch inż. Kazimierz Ginter

Zakład Pracy Chronionej

8.097,28 zł

24.04.2018
08.05.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 921.92105.6050    
9. 07.05.2018

Wykonanie prac budowlanych przy obiekcie świetlicy wiejskiej, położonym w m. Wilkowo 10
77-220 Koczała

 

Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Rachwalski

18.000,00 zł

07.05.2018
30.05.2018
 

Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 921.92105.6050    

10.

08.05.2018

Doposażenie pracowni przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale oraz zakup TIK

F.H.U. KasCom Adam Kiedrowicz

55.095,00 zł

08.05.2018
22.05.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 853.85395.4247
                  4249
   
11. 09.05.2018 Pomoce dydaktyczne w ramach dopposażenia pracowni biologicznych, chemicznych, geograficznych, fizycznych dla Gimnazjum Publicznego w Koczale.

MERAZET Sp. Akcyjna

55.328,61 zł 09.05.2018
09.06.2018
Referat Administracyjny Referat Administracyjny 853.85395.4247    
12. 09.05.2018 1. Pomoce dydaktyczne w ramach doposażenia pracowni przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale. 2. Pomoce dydaktyczne w ramach doposażenia międzyszkolnej pracowni matematycznej dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale. EDUCARIUM Sp. z o.o. 20.703,00 zł
14.200,00 zł
09.05.2018
14.05.2018
Referat Administracyjny Referat Administracyjny 853.85395.4247    

 

13.

30.05.2018 Sprzedaż i dostawa do sali wiejskiej w Wilkowie sprzętu AGD

TV SAT VIDEO CHMIELEWSKI
Sklep AGD

5.340,00 zł

30.05.2018
05.06.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 921.92105.6050    

 

14.

 

30.05.2018 Sprzedaż i dostawa naczyń do sali wiejskiej w Wilkowie Sklep Przemysłowy "AGNES" Bożena Jastrzębska

11.966,00l zł

30.05.2018
05.06.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 921.92105.6050    

 

15.

 

07.05.2018 Wykonanie, dostawa i montaż mebli do sali wiejskiej w Wilkowie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REST Andrzej Winnicki 27.379,90 zł 07.05.2018
06.06.2018
Referat Administracyjny Referat Administracyjny 921.92105.6050    
16. 29.05.2018 Dostęp do INFORLEX

INFORLEX          Piotr Sołdan

10.000,00 + VAT 01.08.2018 31.07.2021 Referat Admiistracyjny Referat Administracyjny 750.75023.4300    

17.

18.07.2018

Sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych z loco w Pietrzykowie

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych w Chojnicach 4.845,18 zł

18.07.2018
04.08.2018

Samodzielne stanowisko ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

Referat Administracyjny 926.92601.6050    

18.

09.08.2018

Dostarczenie i montaż następujących elementów:

- tai chi małe i duże na pylonie - szt. 1,

- wyciąg i krzesło na pylonie - szt. 1,

- biegacz i orbitrek na pylonie - szt. 1,

- surfer i twister na pylonie - szt. 1,

- rower wolnostojący - szt. 1,

- kosz na śmieci z daszkiem metalowy - szt. 1,

- tablica regulaminowa - szt. 1

Józef Kozłowski
Tychowo

29.151,00 zł

09.08.2018
30.09.2018

Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 926.92601.6050    

 

19.

24.08.2018

Wykonanie gadżetów reklamowych:
- flaga na drzewiec - szt. 100,
- roll up economy - szt. 1,
- baner dożynkowy - szt. 1,
- magnesy frigo na metalowym komponencie - sz. 100,
- tasiemka z herbem (komplet: 8 kawałków po 12 mb) - szt. 1,
- zawieszka odblaskowa w kształcie herbu - szt. 100,
- torba ekologiczna - szt. 50,
- koszulka basic - szt. 40,
- opaska samozwijająca odblaskowa - szt. 100,
- bierki wraz z naklejką - szt. 50,
- domino wraz z naklejką - szt. 50

Print Vision
Sp. z o.o.
5.419,38 zł 24.08.2018
30.08.2018
Referat Administracyjny Referat Administracyjny 750.75075.4300    
20. 18.09.2018 Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem szlaku kajakowego wraz z oznakowaniem wodnym i drogowym w ramach zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie". Koneser - Piotr Kusz 12.133,95 zł

18.09.2018
12.11.2018

Samodzielne stanowisko ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych Referat Administracyjny 630.63095.6057.6058    
21. 01.10.2018 Zamówienie 1 szt. wiaty przystankowej ATENA Standard z wyposażeniem podstawowym wraz z dostawą i montażem do miejscowości Koczała ul. Miastecka (dawna Koczała II - miejsce nowo wybudowanej zatoki autobusowej). "BIN" Sp. z o.o. 3.920,00 zł 01.10.2018
20.10.2018
Referat Rozwoju i Środowiska Referat Administracyjny 600.60016.6060    
22. 03.10.2018 Budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych Szlak Rzeki Brdy - przystań kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej oraz przystań kajakowa w Płociczu. Józef Kozłowski Tychowo 209.001,60 zł

03.10.2018
30.11.2018

Referat Rozwoju i Środowiska Referat Administracyjny 630.63095.60576058    
23. 22.10.2018 Roboty budowlane w ramach zadania "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenie klubu Senior+" Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan 95.078,96 zł

22.10.2018
30.11.2018

Referat Rozwoju i Środowiska Referat Administracyjny 852.85295.6050    
24. 24.10.2018 Zakup wraz z dostarczeniem i rozładunkiem płyt drogowych zbrojonych z betonu B30 (C25/30) typu JUMBO

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz Ginter

Zakład Pracy Chronionej

5.579,28 zł

24.10.2018
25.10.2018

Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 600.60016.4210    
25. 23.10.2018

Zakup systemu do głosowania DSSS Vote PRO 15 oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream

Data Security Software Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą
w Pniewach
19.677,54 zł

23.10.2018
23.10.2020

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 750.75022.4210    
26. 18.10.2018 Zakup laptopa z aukcji allegro na potrzeby informatyka sklep@laptok.com 4.640,00 zł

19.10.2018
termin płatności: 02.11.2018

Referat Administracyjny Referta Administracyjny 750.75023.6060    
27. 30.10.2018

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego RTV i AGD w ramach zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu „SENIOR+” – wyposażenie"

TV-SAT VIDEO

Krzysztof Chmielewski

9.840,00 zł

30.10.2018

03-10.12.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 852.85295.4210    
28. 08.11.2018

Zakup wraz z dostawą sprzętu dla zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz naczyń w ramach zadania pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu "SENIOR +" – wyposażenie"

U ARKA

Artur Achtelik

6.579,99 zł

08.11.2018
03–10.12.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 852.85295.4210    
29. 08.11.2018

Zakup wraz z dostawą mebli do sali spotkań oraz do aneksu kuchennego w ramach zadania pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu "SENIOR +" – wyposażenie"

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REST
Andrzej Winnicki
22.238,40 zł

08.11.2018
03-10.12.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 852.85295.4210    
30. 05.11.2018

Zakup wyposażenia audiowizualnego do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Koczała:
- AVTek Ekran elektryczny Video Electric – szt. 1,
- LogiLink Kabel HDMI 2.0 Ultra HD 4K×2K. 3D. Ethern – szt. 1,
- Delock Kabel HDMI-HDMI v1.4 High Speed Etherner 2M – szt. 1,
- Techly Ramię do projektora 20 cm sufitowe 15 kg – szt. 1,
- Projektor Optoma W316ST DLP Full 3D WXGA – szt. 1.

F.H.U. KasCom
Adam Kiedrowicz

5.928,00 zł 05.11.2018 Referat Administracyjny Referat Administracyjny 750.75022.4210    
31. 14.11.2018 Zlecenie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Rady Gminy Koczała nowej kadencji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny
w Gdańsku

3.500,00 zł

27.11.2018

Referat Administracyjny Referat Administracyjny 750.75022.4300    
32. 07.11.2018

Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bank Spółdzielczy w Człuchowie 1.500.000,00 zł

07.11.2018 - 30.09.2024

Referat
Finansowy
Referat
Finansowy
757.75702.8110    
33. 18.12.2018

Zamówienie następujacych produktów:

- Dell Notebook VOSTRO 3568 Win10Pro i5-7200U/1TB/8GB,

- Office Home&Business 2019,

- torba na notebooka.

F.H.U. KasCom
Adam Kiedrowicz
4.500,00 zł 18.12.2018 Referat Administracyjny Referat Administracyjny 750.75023.4210    
34. 19.12.2018

Zamówienie na 26 szt. koszy typu KU-55 z wiaderkiem, mocowanych na słupie z kotwą w kolorze: kosz niebieski, pokrywa żółta, pojemność 55 litrów w cenie 385 zł za sztukę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
SKATOM
Sp. z o.o.
12.484,50 zł 11.12.2018 Referat Rozwoju
i Środowiska
Referat Administracyjny 900.90019.4210    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Klasa 18-01-2018 09:54:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Tybora-Dziąbkowska 18-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 13-03-2019 08:19:32