Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2018 roku, o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2018 r.