Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpisanie do rejestru wyborców

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Koczała,

ul. Człuchowska 27, pokój nr 2,

tel. (59) 8574 258, wew. 64.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 800 – 1600
wtorek 800 -1515

środa - piątek 715-1515

Jak można wystąpić z wnioskiem?

  • osobiście
  • pisemnie

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Koczała bez zameldowania na pobyt stały;
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gminy Koczała;
  • wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Koczała pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Koczała.

 

Uwagi:
Wpis do rejestru wyborców w danej gminie powoduje ujęcie w spisie wyborców w tej gminie w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Wpisanie do rejestru wyborców w danej gminie nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Koczale zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub umowy najmu lokalu lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

 

Opłaty:
Bez opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK i DEKLARACJA.docx (DOCX, 27KB) 2018-09-07 09:58:59 32 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 07-09-2018 09:58:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 07-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 23-10-2018 15:01:50