Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

SPRAWA:

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała,

ul. Człuchowska 27, pokój nr 13,

tel. (59) 8574258, (59) 8574259, wew. 62.

Godziny pracy:

poniedziałek 800 – 1600
wtorek 800 -1515

środa - piątek 715-1515

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną1.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika, w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej.

1Należy złożyć oryginał dokumentu lub jego odpis sporządzony zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

OPŁATY:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 1. 107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. 53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 3. 10 zł - decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 5. 24 zł - opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.
 6. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Koczała Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo: Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 188 poz. 1576)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193 poz. 1617).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport nieczystości ciekłych.docx (DOCX, 21KB) 2018-11-20 14:04:40 77 razy
2 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport nieczystości ciekłych.pdf (PDF, 17KB) 2018-11-20 14:04:40 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Tybora-Dziąbkowska 20-11-2018 14:04:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Tybora-Dziąbkowska 20-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 09-01-2020 08:41:37