Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-09-12 07:46:31
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Koczała w drodze przetargu nieograniczonego 2019-09-06 09:57:09
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-09-06 09:55:45
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2019 roku 2019-08-30 12:45:39
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-08-28 14:53:48
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-08-23 14:28:33
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2019-08-19 14:38:16
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-08-19 14:37:06
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 2019-08-16 14:38:47
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-08-09 10:38:22
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale w zakresie realizacji przez Gminę Koczała Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym 2019-08-08 08:13:25
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-08-02 07:46:14
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania upoważnień udzielonych kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2019-08-02 07:43:58
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2019-07-31 11:53:00
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2019-07-31 11:51:08
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-30 11:21:56
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom oraz pełniącym obowiązki dyrektorów samorządowych instytucji kultury 2019-07-24 09:14:45
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do przekazywania w tych sprawach informacji 2019-07-23 14:26:43
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji 2019-07-23 14:23:20
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc wyznaczonych w Gminie Koczała na biwakowanie 2019-07-23 14:12:17
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2019-07-22 14:01:22
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-11 10:57:06
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-09 08:32:39
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-01 11:17:00
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wypożyczalni rowerów w Koczale" 2019-06-27 15:11:09
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z rowerów będących własnością Gminy Koczała 2019-06-27 15:10:14
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczalni kajaków 2019-06-21 13:19:47
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za wynajem kajaków stanowiących własność Gminy Koczała 2019-06-21 13:18:44
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-06-10 12:32:59
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-30 15:12:34
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" 2019-05-30 15:11:27
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry start" 2019-05-30 15:09:51
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-05-30 15:08:33
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale 2019-05-28 10:27:49
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale 2019-05-28 10:26:40
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-17 11:18:48
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-06 15:03:55
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-04-26 13:32:04
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za biwakowanie na polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-04-26 13:31:07
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc wyznaczonych w Gminie Koczała na biwakowanie 2019-04-26 13:30:07
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2019-04-23 14:53:03
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego 2019-04-18 09:57:38
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-15 15:09:14
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Urząd Gminy Koczała przekazanego w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale mienia nieruchomego 2019-04-15 11:11:25
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-11 08:35:34
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok 2019-04-04 14:53:19
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 2019-04-02 11:38:29
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-03-26 14:11:12
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2019-03-26 13:42:19
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2019-03-25 15:57:32
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej 2019-03-13 15:01:26
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-03-01 09:40:32
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-02-15 14:00:07
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-02-04 08:39:06
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Koczała 2019-01-22 14:03:04
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Koczała 2019-01-17 15:58:10
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 2019-01-17 15:56:51
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-17 15:55:25
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok 2019-01-16 09:25:43
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2019-01-14 10:32:33
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2019 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-09 14:43:44
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2019 rok 2019-01-09 14:42:11
Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2019-01-07 13:51:49
Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-27 15:05:00
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2018-12-18 12:54:07
Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-17 16:00:19
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-12 15:17:02
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-11 15:01:06
Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-11-28 07:25:07