Imienne wykazy głosowań

V sesja Rady Gminy Koczała w dniu 24 stycznia 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok”

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021”

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019

IV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 grudnia 2018 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok

III sesja Rady Gminy Koczała w dniu 12 grudnia 2018 r.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+"

II sesja Rady Gminy Koczała w dniu 30 listopada 2018 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała

2. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji rewizyjnej

3. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji skarg, wniosków i petycji

4. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji gospodarki i budżetu

5. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji oświaty i spraw społecznych

6. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała

8. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji rewizyjnej

9. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

10. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji gospodarki i budżetu

11. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji oświaty i spraw społecznych

12. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała

14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała

15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

16. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

 

I sesja Rady Gminy Koczała w dniu 22 listopada 2018 r.

1. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej

2. Głosowanie nad wyborem zgłoszonych kandydatów do składu komisji skrutacyjnej

3. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego

4. Głosowanie nad propozycją regulaminu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego

5. Głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad I sesji Rady Gminy Koczała kadencji 2018-2023 o punkt 5: "Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących"

6. Głosowanie nad propozycją, by liczba wiceprzewodniczących wynosiła jeden

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023

8. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego

9. Głosowanie nad propozycją regulaminu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego

10. Głosowanie nad propozycją, by przeprowadzić ponowne tajne głosowanie na wiceprzewodniczącego (nad zgłoszonymi wcześniej kandydaturami)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 23-11-2018 15:29:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 24-01-2019 15:13:51