Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Koczała

Imię i Nazwisko: Joanna Myszka
Funkcja: Zastępca Wójta Gminy 
              Sekretarz Gminy
Telefon: (059) 8574258
e-mail: j.myszka@koczala.pl

Do podstawowych zadań Sekretarza Gminy należy:
 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu.
 2. Koordynowanie działalności referatów Urzędu.
 3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.
 4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
 5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 6. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 7. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych.
 8. Nadzór nad przygotowywaniem zarządzeń Wójta.
 9. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.
10. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
11. Nadzorowanie dyscypliny pracy oraz zabezpieczenie obiektów Urzędu.
12. Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań i wykonywania obowiązków pracy podległych pracowników.
13. Wnioskowanie o udzielenie nagród, odznaczeń i kar dla pracowników.
14. Przygotowywanie narad pracowniczych i zebrań organizowanych przez Wójta.
15. Opracowywanie projektów planów gminnych i zadań inwestycyjnych na podstawie strategii rozwoju gminy.
16. Koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych do funduszy strukturalnych UE.
17. Sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji strategii rozwoju gminy.
18. Koordynacja przygotowania materiałów dla radnych i sołtysów oraz na posiedzenia komisji, sesje i narady.
19. Przyjmowanie skarg i wniosków od obywateli.
20. Podpisywanie w miarę potrzeby wszelkich dokumentów księgowych, zaświadczeń i poświadczeń wydawanych
      przez Urząd a nie będących w wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

21. Zastępowania Wójta podczas jego nieobecności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 10-12-2014 09:20:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 05-06-2018 11:16:10