Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2014-2018

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/241/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok 2019-01-02 07:36:47
Uchwała Nr XXXVIII/240/2018 w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok 2019-01-02 07:32:45
Uchwała Nr XXXVIII/239/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok 2019-01-02 07:30:34
Uchwała Nr XXXVIII/238/2018 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2019 rok 2019-01-02 07:27:03
Uchwała Nr XXXVIII/237/2018 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2018-12-31 13:35:02
Uchwała Nr XXXVIII/236/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-12-31 13:28:47
Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Statut Gminy Koczała 2018-10-23 14:38:48
Uchwała Nr XXXV/223/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu oraz na obiektach sportowych 2018-07-27 07:52:43
Uchwała Nr XXXV/222/2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2018-07-27 07:39:53
Uchwała Nr XXXIV/213/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania 2018-07-03 15:59:41
Uchwała Nr XXXIII/212/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Koczała do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej 2018-05-30 13:20:29
Uchwała Nr XXXIII/211/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2018-05-30 13:12:16
Uchwała Nr XXXIII/210/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-05-30 13:08:35
Uchwała Nr XXXIII/208/2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 2018-05-30 12:59:33
Uchwała Nr XXXI/203/2018 w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia" 2018-03-26 14:16:46
Uchwała Nr XXIX/188/2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2017-12-19 12:54:26
Uchwała Nr XXIX/187/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała 2017-12-19 12:44:49
Uchwała Nr XXIX/186/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2017-12-19 12:33:04
Uchwała Nr XXIX/182/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok 2017-12-11 16:05:18
Uchwała Nr XXVIII/179/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Koczała instrumentem płatniczym 2017-11-15 08:19:00
Uchwała Nr XXVIII/177/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2017-11-15 08:15:32
Uchwała Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok 2017-11-15 08:12:00
Uchwała Nr XXVIII/175/2017 w sprawie opłaty miejscowej na 2018 rok 2017-11-15 08:08:39
Uchwała Nr XXVIII/174/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok 2017-11-15 08:05:08
Uchwała Nr XXVIII/173/2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-15 07:59:00
Uchwała Nr XXVIII/172/2017 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-15 07:40:09
Uchwała Nr XXVII/167/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-10-06 13:27:57
Uchwała Nr XXVI/162/2017 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2017-06-19 15:33:44
Uchwała Nr XXV/158/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2017-06-19 15:30:32
Uchwała Nr XXV/156/2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok 2017-06-19 15:21:03
Uchwała Nr XXV/153/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała pn. OSIEDLE WRZOSOWE 2017-06-19 15:13:17
Uchwała Nr XXIII/148/2017 w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2017-05-17 10:20:01
Uchwała Nr XXIII/147/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-05-17 10:05:59
Uchwała Nr XXII/140/2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale 2017-03-09 12:17:56
Uchwała Nr XX/131/2016 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-12-21 13:10:11
Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie opłaty targowej na 2017 rok 2016-11-25 14:22:09
Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie opłaty miejscowej na 2017 rok 2016-11-25 14:18:48
Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok 2016-11-25 14:13:21
Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-11-25 14:09:36
Uchwała Nr XIX/121/2016 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-11-25 13:53:18
Uchwała Nr XVII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok 2016-07-28 13:57:25
Uchwała Nr XVII/108/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2016-07-28 13:50:30
Uchwała Nr XV/102/2016 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2016-07-28 13:40:28
Uchwała Nr XV/101/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2016-07-28 13:19:11
Uchwała Nr XV/100/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok 2016-07-28 13:08:01
Uchwała Nr XV/99/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-07-28 12:47:00
Uchwała Nr XIII/89/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 2016-03-07 10:19:41
Uchwała Nr XIII/88/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2016-03-07 10:17:15
Uchwała Nr XIII/87/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2015 w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok 2016-03-07 10:10:28
Uchwała Nr XIII/86/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2016 rok 2016-03-07 10:00:35
Uchwała Nr XIII/85/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2015 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016 rok 2016-03-07 09:57:22
Uchwała Nr XIII/84/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2016-03-07 09:53:20
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/151/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koczała 2016-03-07 09:45:34
Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koczała na lata 2016-2020 2016-02-18 15:40:59
Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 2015-12-02 09:51:47
Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2015-12-02 09:48:30
Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok 2015-12-02 09:45:36
Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok 2015-12-02 09:42:25
Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-12-02 09:37:03
Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-02 09:04:09
Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koczała na lata 2016-2020 2015-10-30 16:59:27
UCHWAŁA Nr VIII/49/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-06-29 14:53:02
UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok 2015-06-29 14:49:10
UCHWAŁA Nr VIII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/255/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2015 rok 2015-06-29 14:44:15
UCHWAŁA Nr VIII/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok 2015-06-29 14:41:13
Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-03-31 10:36:47
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/256/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015r. 2015-03-31 10:35:10
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/255/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty miejscowej na 2015r. 2015-03-31 10:33:24
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/254/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 r. 2015-03-31 10:31:29