Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Data ogłoszenia
i pozycja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego (link)

Data wejścia w życie

Status aktu

2018 rok

II/8/2018

30.11.2018

w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości

10.12.2018
poz. 4965

1.01.2019

 

II/9/2018

30.11.2018

w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

10.12.2018
poz. 4966

1.01.2019

 

III/10/2018

12.12.2018

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+"

14.12.2018
poz. 5132

29.12.2018
z mocą obowiązującą od 1.01.2019

 

 

IV/15/2018

28.12.2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

1.02.2019
poz. 575

16.02.2019
z mocą obowiązującą
od 1.01.2019

 

IV/16/2018

28.12.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

1.02.2019
poz. 576

16.02.2019
z mocą obowiązującą
od 1.01.2019

 

IV/18/2018

28.12.2018

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

1.02.2019
poz. 577

16.02.2019

 

2019 rok

V/25/2019

24.01.2019

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12.02.2019
poz. 765

1.03.2019

 

VI/34/2019

28.03.2019

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

14.05.2019
poz. 2314

29.05.2019

 

VI/35/2019

28.03.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

14.05.2019
poz. 2315

29.05.2019

 

VI/36/2019

28.03.2019

w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała"

14.05.2019
poz. 2316

29.05.2019

 

VI/37/2019

28.03.2019

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

14.05.2019
poz. 2317

29.05.2019

 

VI/38/2019

28.03.2019

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku”

14.05.2019
poz. 2318

29.05.2019
z mocą obowiązującą od 1.01.2019

 

VI/39/2019

28.03.2019

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

14.05.2019
poz. 2319

29.05.2019

 

VII/45/2019

25.04.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok

03.06.2019
poz. 2689

18.06.2019

 

VII/46/2019

25.04.2019

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok

29.05.2019
poz. 2617

13.06.2019

 

VII/47/2019

25.04.2019

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

30.05.2019
poz. 2657

14.06.2019

 

VIII/52/2019

21.05.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

13.06.2019
poz. 2898

23.07.2019

zmieniony uchwałą Nr IX/60/2019 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 3254)

IX/59/2019

14.06.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

8.07.2019
poz. 3253

1.09.2019

 

IX/60/2019

14.06.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

8.07.2019
poz. 3254

23.07.2019

 

 

X/67/2019

 

26.09.2019

w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia”

 

oczekuje na publikację

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 02-01-2019 07:58:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 27-09-2019 11:41:41