Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Gmina Koczała

|--- Dane teleadresowe

Urząd Gminy Koczała

|--- Wójt Gminy

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Kontrole

      |--- Pozostałe kontrole

      |--- Kontrole zewnętrzne

|--- Strategia rozwoju gminy

|--- Nabór Partnera

|--- Petycje

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

      |--- Petycje złożone do Wójta

      |--- Ogólne informacje

|--- Zgromadzenia

|--- Działalność lobbingowa

      |--- Ogólne informacje

      |--- Informacje o działaniach lobbingowych

      |--- Informacje roczne o działalności lobbingowej

|--- Skargi i wnioski

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2019 rok

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2019 rok

      |--- Sprawozdania finansowe kwartalne Urzędu Gminy Koczała za 2020 rok

            |--- Sprawozdania Rb za I kwartał 2020 rok

      |--- Sprawozdania finansowe kwartalne Urzędu Gminy Koczała za 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb za IV kwartał 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb za III kwartał 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb II kwartał 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb za I kwartał 2019 rok

|--- Instytucje kultury

|--- Sołectwa

      |--- Kadencja 2019 - 2024

      |--- Kadencja 2015-2019

      |--- Kadencja 2011-2015

            |--- Sołectwo Załęże

            |--- Sołectwo Trzyniec

            |--- Sołectwo Starzno

            |--- Sołectwo Pietrzykowo

            |--- Sołectwo Łękinia

            |--- Sołectwo Koczała

            |--- Sołectwo Bielsko

|--- Zarządzenia i obwieszczenia Wójta

      |--- Zarządzenia obowiązujące poprzednich kadencji

      |--- Kadencja 2002-2006

            |--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2006-2010

            |--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2010-2014

            |--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Zarządzenia Wójta jako organu gminy

            |--- Obwieszczenia Wójta

            |--- Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Obwieszczenia

            |--- Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

            |--- Zarządzenia Wójta jako organu gminy

|--- Zastępca Wójta, Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Stanowiska

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Statut Gminy

|--- Prowadzone ewidencje i rejestry

|--- Majątek Gminy

|--- Raport o stanie gminy

Rada Gminy Koczała

|--- Skład

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Komisje

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Informacje o sesjach

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Protokoły obrad rady

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Imienne wykazy głosowań

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Nagrania obrad rady

|--- Projekty uchwał

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Uchwały

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

      |--- Kadencja 2006 - 2010

      |--- Kadencja 2002 - 2006

|--- Uchwały obowiązujące do 2002 roku

|--- Apele, deklaracje, oświadczenia

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Skargi i wnioski

|--- Petycje

      |--- Ogólne informacje

      |--- Petycje złożone do Rady Gminy

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

            |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Kadencja 2014-2018

|--- Wybory ławników sądowych

|--- Kontrole przeprowadzone w Radzie Gminy Koczała

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

Budżet Gminy Koczała

|--- Procedura uchwalania budżetu

|--- Uchwały budżetowe

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

Podatki i opłaty

|--- Uchwały w sprawie podatków i opłat

      |--- 2020

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób prawnych

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od nieruchomości

                  |--- Podatek od środków transportowych

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od nieruchomości

                  |--- Podatek od środków transportowych

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

Prawo miejscowe

|--- 2018-2023

|--- 2014-2018

|--- 1995-2014

Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Plany miejscowe

|--- Studium

Jednostki organizacyjne

|--- Gminna Biblioteka Publiczna

|--- Gminny Ośrodek Kultury

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Zakład Gospodarki Komunalnej

|--- Zespół Kształcenia i Wychowania

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

      |--- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      |--- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

      |--- Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania

Ogłoszenia, zamówienia publiczne, inne informacje

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytanie ofertowe

      |--- 2020 rok

            |--- Zadanie pod nazwą "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Koczała"

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2020

|--- Archiwum zamówień publicznych

|--- Archiwum BIP do 30.11.2014r.

|--- Nieruchomości sprzedaż/dzierżawa

      |--- Sprzedaż nieruchomości

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

      |--- Dzierżawa nieruchomości

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2017 rok

|--- Informacje o środowisku

      |--- "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018)

      |--- Program ochrony środowiska

      |--- Azbest

      |--- Decyzje środowiskowe

      |--- Gospodarka odpadami

|--- Informacje o jakości wody do spożycia

|--- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

|--- Ogłoszenia o pracy

|--- Ogłoszenia

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- Grudzień 2014r.

|--- Sprawy/druki do pobrania

Wybory i referenda

|--- Wybory Prezydenta

      |--- 2020

      |--- 2015

|--- Wybory do Sejmu i Senatu

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory samorządowe

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Koczała zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.

      |--- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

|--- Referenda

|--- Obwody głosowania i okręgi wyborcze

Spisy powszechne

|--- Powszechny Spis Rolny

Sprawy/druki do pobrania

|--- Sprawy/druki do pobrania

      |--- Zaświadczenie w celu wykreślenia hipoteki

      |--- Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie

      |--- Rolnictwo

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Obsługa rady gminy

      |--- Gospodarka nieczystościami ciekłymi

      |--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- Numeracja porządkowa nieruchomości

      |--- Planowanie przestrzenne

      |--- Oświata i pomoc materialna dla uczniów

      |--- Rejestr danych kontaktowych

      |--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Działalność gospodarcza

      |--- Ewidencja ludności

      |--- Dowody Osobiste

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

Ochrona danych osobowych

|--- Informacje

Nieodpłatne poradnictwo

|--- Lista jednostek