Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok
2 Petycja w sprawie uwzględnienia petycji do Rady Gminy Koczała podczas ustalania budżetu na 2020 rok
3 Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok
4 Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała
5 Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok
6 Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu zespołu do spraw wdrażania i monitoringu realizacji strategii
7 Obwieszczenie o terminie dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego "OSZCZEP"
8 I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców ogródków działkowych stanowiących własność Gminy Koczała na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej ogłoszony dnia 8 listopada 2019 r.
9 Zarządzenie Nr 20/2019/K z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości
10 Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok