Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Koczała - przebudowa ulicy Południowej w Koczale

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 4.0MB) 2017-06-28 11:08:07 4.0MB 91 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (PDF, 3.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:08:07 3.6MB 104 razy
2 Formularz oferttowy - zał. nr 4.pdf (PDF, 514KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:08:42 514KB 103 razy
3 Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - zał. nr 5.pdf (PDF, 454KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:09:02 454KB 104 razy
4 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 6.pdf (PDF, 408KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:09:15 408KB 103 razy
5 Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 7.pdf (PDF, 271KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:09:32 271KB 106 razy
6 Wykaz osób posiadających kwalifikacje - zał. nr 8.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:09:48 160KB 103 razy
7 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - zał. nr 9.pdf (PDF, 191KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:10:06 191KB 103 razy
8 Wzór umowy - zał. nr 10.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:10:22 1.7MB 106 razy
9 Wykaz wykonanych robót - zał. nr 11.pdf (PDF, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:10:32 196KB 104 razy
10 Projekt Budowlany.pdf (PDF, 3.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:10:50 3.8MB 110 razy
11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część 1 i 2.pdf (PDF, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:11:11 3.2MB 105 razy
12 Przedmiar robót.pdf (PDF, 286KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-06-28 11:11:25 286KB 102 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 411KB) 2017-07-24 11:45:45 411KB 67 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 310KB) 2017-07-14 13:11:50 310KB 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wołk 28-06-2017 11:08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wołk 28-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Urszula Wołk 24-07-2017 11:45:45