Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 20/2020/K z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany godzin otwarcia urzędu gminy Paulina Omelańska 2020-09-23 13:25:24 dodanie dokumentu
Sesja Nr XIX/2020 Paulina Omelańska 2020-09-22 08:41:31 dodanie dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Paulina Omelańska 2020-09-21 14:03:51 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Paulina Omelańska 2020-09-21 14:03:36 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Paulina Omelańska 2020-09-21 14:03:16 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Paulina Omelańska 2020-09-21 14:01:45 edycja dokumentu
Zasiłek szkolny Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:40:55 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:40:09 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:39:23 edycja dokumentu
Świadczenie usług hotelarskich Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:38:57 edycja dokumentu
Zezwolenia na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:38:15 edycja dokumentu
Opłata targowa Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:36:12 edycja dokumentu
Opłata miejscowa Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:35:56 edycja dokumentu
Opłata od posiadania psów Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:35:42 edycja dokumentu
Podatek leśny Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:35:26 edycja dokumentu
Podatek rolny Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:34:49 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:34:10 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:33:58 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:33:10 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:32:07 edycja dokumentu
Rejestr danych kontaktowych Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:31:03 edycja dokumentu
Wpisanie do rejestru wyborców Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:30:26 edycja dokumentu
Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:30:05 edycja dokumentu
Udostępnianie danych z ewidencji ludności Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:29:48 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:29:33 edycja dokumentu
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:29:19 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:28:56 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, a także cudzoziemców niewymienionych powyżej i członków ich rodzin Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:28:37 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:27:32 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:27:17 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:26:54 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:26:37 edycja dokumentu
Wymeldowanie/anulowanie czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:26:21 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:26:05 edycja dokumentu
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:25:41 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:25:23 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:25:04 edycja dokumentu
Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:24:22 edycja dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:24:01 edycja dokumentu
Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-09-18 14:23:43 edycja dokumentu