Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała Paulina Omelańska 2020-01-10 13:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2020 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań Paulina Omelańska 2020-01-10 13:44:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2020 rok Paulina Omelańska 2020-01-10 13:43:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2020-01-10 13:40:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/102/2016 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Paulina Omelańska 2020-01-10 13:28:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/188/2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Paulina Omelańska 2020-01-10 13:25:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Paulina Omelańska 2020-01-10 13:13:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Paulina Omelańska 2020-01-10 13:07:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/186/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała Paulina Omelańska 2020-01-10 12:48:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" Paulina Omelańska 2020-01-10 11:59:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" Paulina Omelańska 2020-01-10 11:58:11 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Paulina Omelańska 2020-01-10 10:34:34 edycja dokumentu
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-01-09 08:43:52 edycja dokumentu
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-01-09 08:41:37 edycja dokumentu
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-01-09 08:41:03 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - rejestr danych kontaktowych Paulina Omelańska 2020-01-07 14:38:30 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Paulina Omelańska 2020-01-07 12:08:23 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Paulina Omelańska 2020-01-07 12:06:25 usunięcie dokumentu
Podatek od środków transportowych Paulina Omelańska 2020-01-07 12:05:10 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Paulina Omelańska 2020-01-07 12:00:02 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok Paulina Omelańska 2020-01-03 09:05:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Paulina Omelańska 2020-01-03 08:30:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Paulina Omelańska 2020-01-03 08:29:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Paulina Omelańska 2020-01-03 08:28:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o terminach dodatkowych polowań zbiorowych Koło Łowieckie ORZEŁ z dnia 2 stycznia 2020 r. Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-01-02 15:35:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-12-31 15:07:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Koczała i jej jednostkach organizacyjnych Paulina Omelańska 2019-12-31 15:07:03 dodanie dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2020 rok Paulina Omelańska 2019-12-31 12:01:51 dodanie dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-12-31 11:59:35 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała na 2020 rok Ewa Tybora-Dziąbkowska 2019-12-31 11:09:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-12-31 07:40:43 dodanie dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023 Paulina Omelańska 2019-12-30 13:31:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Barbara Mikołajczak 2019-12-24 11:59:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Barbara Mikołajczak 2019-12-24 11:57:44 dodanie dokumentu
Nagrania obrad rady Paulina Omelańska 2019-12-20 15:10:25 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Paulina Omelańska 2019-12-20 14:58:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2020 rok Paulina Omelańska 2019-12-20 14:08:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku Paulina Omelańska 2019-12-20 14:07:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/97/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Paulina Omelańska 2019-12-20 14:07:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/96/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-12-20 14:06:23 dodanie dokumentu