Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu dodatku osłonowego i przekazywania informacji Marzanna Wysocka 2022-01-12 15:30:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale Marzanna Wysocka 2022-01-12 15:29:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2022 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań Marzanna Wysocka 2022-01-12 09:02:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ewa Kurpiejewska 2022-01-10 17:33:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała Marzanna Wysocka 2022-01-10 13:19:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-01-10 13:15:25 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marzanna Wysocka 2022-01-10 08:58:00 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Bublewicz 2022-01-07 12:00:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-01-04 14:19:12 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 4 stycznia 2022 r. Ewa Kurpiejewska 2022-01-04 13:02:59 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2022-01-03 12:06:28 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2022-01-03 12:00:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marzanna Wysocka 2022-01-03 09:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Marzanna Wysocka 2021-12-31 13:33:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2021-12-31 13:24:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Marzanna Wysocka 2021-12-30 13:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 listopada 2021 r. Marzanna Wysocka 2021-12-30 10:26:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 listopada 2021 r. Marzanna Wysocka 2021-12-30 10:25:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Marzanna Wysocka 2021-12-29 14:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2021/K z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego Marzanna Wysocka 2021-12-29 13:09:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Marzanna Wysocka 2021-12-28 14:43:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2021/K z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2021-12-27 14:57:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2021/K z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego Marzanna Wysocka 2021-12-27 14:54:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA z dnia 27.12.2021 r. Marzanna Wysocka 2021-12-27 14:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego Marzanna Wysocka 2021-12-27 14:39:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale Marzanna Wysocka 2021-12-27 11:54:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 listopada 2021 r. Ewa Kurpiejewska 2021-12-22 13:26:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 listopada 2021 r. Ewa Kurpiejewska 2021-12-22 13:25:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Ewa Kurpiejewska 2021-12-22 06:35:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2021/K z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Marzanna Wysocka 2021-12-21 14:20:20 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXX/2021 Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:19:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/218/2021 w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2022 rok" Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:14:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/218/2021 w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2022 rok" Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:14:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/217/2021 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/216/2021 w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2022-2024" Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:12:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/216/2021 w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2022-2024" Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:12:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/215/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:10:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/214/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2021-12-21 11:08:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/213/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Marzanna Wysocka 2021-12-21 10:11:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/213/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Marzanna Wysocka 2021-12-21 10:08:40 dodanie dokumentu