Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:23:07 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:20:35 usunięcie dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:08:57 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:08:29 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:07:57 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:07:24 usunięcie załacznika
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:07:20 usunięcie załacznika
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:05:02 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:04:37 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXII/2022 Marzanna Wysocka 2022-01-25 09:04:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Koczała w 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-01-25 08:57:44 dodanie dokumentu
Komisja rewizyjna Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:25:57 edycja dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:23:40 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:21:18 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:19:54 edycja dokumentu
Komisja rewizyjna Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:18:20 edycja dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:17:29 edycja dokumentu
Komisja rewizyjna Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:15:01 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Marzanna Wysocka 2022-01-21 07:10:47 edycja dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Marzanna Wysocka 2022-01-14 10:38:10 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-01-14 10:36:03 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Marzanna Wysocka 2022-01-14 10:34:45 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-01-14 10:31:27 edycja dokumentu
Komisja rewizyjna Marzanna Wysocka 2022-01-14 10:27:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ewa Kurpiejewska 2022-01-13 09:21:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu dodatku osłonowego i przekazywania informacji Marzanna Wysocka 2022-01-12 15:30:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale Marzanna Wysocka 2022-01-12 15:29:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2022 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań Marzanna Wysocka 2022-01-12 09:02:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ewa Kurpiejewska 2022-01-10 17:33:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała Marzanna Wysocka 2022-01-10 13:19:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-01-10 13:15:25 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marzanna Wysocka 2022-01-10 08:58:00 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Bublewicz 2022-01-07 12:00:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-01-04 14:19:12 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 4 stycznia 2022 r. Ewa Kurpiejewska 2022-01-04 13:02:59 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2022-01-03 12:06:28 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2022-01-03 12:00:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marzanna Wysocka 2022-01-03 09:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Marzanna Wysocka 2021-12-31 13:33:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2021-12-31 13:24:24 dodanie dokumentu