Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Paulina Omelańska 2019-04-23 14:53:03 dodanie dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Ewa Kurpiejewska 2019-04-19 15:09:29 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania Ewa Kurpiejewska 2019-04-18 14:59:39 edycja dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Ewa Kurpiejewska 2019-04-18 14:57:42 edycja dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Ewa Kurpiejewska 2019-04-18 14:56:39 edycja dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Ewa Kurpiejewska 2019-04-18 12:08:13 edycja dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Ewa Kurpiejewska 2019-04-18 12:06:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego Mariusz Bublewicz 2019-04-18 09:59:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego Mariusz Bublewicz 2019-04-18 09:57:38 dodanie dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Paulina Omelańska 2019-04-15 15:15:30 edycja dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Paulina Omelańska 2019-04-15 15:14:24 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Paulina Omelańska 2019-04-15 15:13:35 edycja dokumentu
Sesja Nr VII/2019 Paulina Omelańska 2019-04-15 15:12:17 dodanie dokumentu
Informacje o sesjach Paulina Omelańska 2019-04-15 15:11:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-04-15 15:09:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-04-15 15:09:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Urząd Gminy Koczała przekazanego w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale mienia nieruchomego Paulina Omelańska 2019-04-15 11:11:25 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2019 Paulina Omelańska 2019-04-11 15:05:30 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA LUB COFNIĘCIE ZAWIESZENIA CERTYFKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO Paulina Omelańska 2019-04-11 14:57:01 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ ZGŁASZANIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Paulina Omelańska 2019-04-11 14:53:36 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2019-04-11 14:31:51 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-04-11 08:35:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019/K z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy Paulina Omelańska 2019-04-10 13:00:33 dodanie dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Paulina Omelańska 2019-04-09 15:25:37 edycja dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Paulina Omelańska 2019-04-08 09:30:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-04-04 14:53:19 dodanie dokumentu
Interpelacje i zapytania Paulina Omelańska 2019-04-04 13:35:37 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania Paulina Omelańska 2019-04-04 13:31:26 edycja dokumentu
Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych Barbara Mikołajczak 2019-04-03 12:20:50 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-04-02 16:45:20 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Paulina Omelańska 2019-04-02 16:40:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi Paulina Omelańska 2019-04-02 16:38:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-04-02 16:38:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Paulina Omelańska 2019-04-02 16:37:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku" Paulina Omelańska 2019-04-02 16:36:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Paulina Omelańska 2019-04-02 16:35:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała" Paulina Omelańska 2019-04-02 16:34:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów Paulina Omelańska 2019-04-02 16:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Paulina Omelańska 2019-04-02 16:31:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-04-02 16:30:48 dodanie dokumentu