Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale w zakresie realizacji przez Gminę Koczała Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym Barbara Mikołajczak 2018-08-13 12:25:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale w zakresie realizacji przez Gminę Koczała Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym Barbara Mikołajczak 2018-08-13 12:24:22 dodanie dokumentu
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:41:41 edycja dokumentu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:41:30 edycja dokumentu
Poświadczenie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:41:00 edycja dokumentu
Zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:40:08 edycja dokumentu
Zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:39:56 edycja dokumentu
Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:39:43 edycja dokumentu
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:39:34 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:38:40 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikow Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:38:30 edycja dokumentu
Zasiłek szkolny Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:37:52 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:37:18 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Barbara Mikołajczak 2018-08-13 11:36:32 edycja dokumentu
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z dnia 10 sierpnia 2018 r. Ewa Tybora 2018-08-10 10:06:01 dodanie dokumentu
Stanowiska w Urzędzie Gminy Koczała Ewa Tybora 2018-08-10 09:39:42 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Barbara Mikołajczak 2018-08-09 12:00:38 edycja dokumentu
Stanowiska w Urzędzie Gminy Koczała Barbara Mikołajczak 2018-08-08 13:57:17 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Paulina Omelańska 2018-08-07 14:59:27 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w 2018 roku Ewa Tybora 2018-08-07 08:47:09 edycja dokumentu
Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2018-08-06 08:52:31 dodanie dokumentu
Stypendia szkolne Barbara Mikołajczak 2018-08-01 08:18:40 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Barbara Mikołajczak 2018-08-01 08:17:09 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Barbara Mikołajczak 2018-08-01 08:16:33 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-07-31 15:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018/K z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika ochrony Paulina Omelańska 2018-07-31 15:23:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kotłowni wodnej, budowie zbiornika paliwa, budowie wiaty, budowie komór suszarniczych Ewa Tybora 2018-07-30 13:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-07-27 13:55:26 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w 2018 roku Ewa Tybora 2018-07-27 09:41:51 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa Gminy Koczała w Urzędzie Gminy Koczała w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Ewa Kurpiejewska 2018-07-27 08:35:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/223/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu oraz na obiektach sportowych Paulina Omelańska 2018-07-27 07:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/162/2017 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Paulina Omelańska 2018-07-27 07:43:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/222/2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Paulina Omelańska 2018-07-27 07:39:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Paulina Omelańska 2018-07-25 14:24:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności Paulina Omelańska 2018-07-25 14:13:57 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - dowody osobiste Paulina Omelańska 2018-07-25 14:11:41 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - USC oraz zmiana imienia i nazwiska Paulina Omelańska 2018-07-25 14:10:04 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - USC oraz zmiana imienia i nazwiska Paulina Omelańska 2018-07-25 14:09:29 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - dowody osobiste Paulina Omelańska 2018-07-25 14:03:17 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - USC oraz zmiana imienia i nazwiska Paulina Omelańska 2018-07-25 14:01:54 edycja dokumentu