Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-02-15 14:00:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019/K z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych Paulina Omelańska 2019-02-15 08:00:38 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok Ewa Kurpiejewska 2019-02-13 10:30:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok Ewa Tybora-Dziąbkowska 2019-02-11 15:22:56 dodanie dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Paulina Omelańska 2019-02-08 12:59:41 edycja dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i promocji gminy Paulina Omelańska 2019-02-06 15:06:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019/K z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Paulina Omelańska 2019-02-06 15:05:12 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony do mieszkańców gminy Koczała na dzierżawę gruntu rolnego ogłoszony dnia 4 stycznia 2019 r. Ewa Kurpiejewska 2019-02-06 11:15:24 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania Paulina Omelańska 2019-02-04 10:45:16 dodanie dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2019-02-04 09:27:31 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2019-02-04 09:16:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-02-04 08:39:06 dodanie dokumentu
Sołectwo Pietrzykowo Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2019-01-28 13:55:23 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-01-25 09:52:21 edycja dokumentu
Protokoły obrad Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 Paulina Omelańska 2019-01-24 15:43:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019 Paulina Omelańska 2019-01-24 15:29:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego Paulina Omelańska 2019-01-24 15:28:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie "Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:27:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:26:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:26:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Paulina Omelańska 2019-01-24 15:25:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-01-24 15:25:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-01-24 15:24:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:23:17 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:23:12 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Paulina Omelańska 2019-01-24 15:23:06 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-01-24 15:22:59 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-01-24 15:22:44 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:22:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" Paulina Omelańska 2019-01-24 15:21:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Paulina Omelańska 2019-01-24 15:20:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-01-24 15:19:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-01-24 15:18:36 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań Paulina Omelańska 2019-01-24 15:13:51 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2019 Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2019-01-23 08:30:30 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2019 Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2019-01-23 08:19:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-01-22 14:03:04 dodanie dokumentu
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Koczała zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r. Paulina Omelańska 2019-01-22 08:48:37 edycja dokumentu
Sołectwo Załęże Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2019-01-22 07:55:02 edycja dokumentu
Sołectwo Trzyniec Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2019-01-22 07:54:17 edycja dokumentu