Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja Nr XXXIV/2018 Paulina Omelańska 2018-05-21 17:07:30 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Paulina Omelańska 2018-05-21 17:04:39 edycja dokumentu
Komisja Gospodarki i Budżetu Paulina Omelańska 2018-05-21 17:03:59 edycja dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Paulina Omelańska 2018-05-21 17:03:05 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Paulina Omelańska 2018-05-21 17:02:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale Paulina Omelańska 2018-05-18 13:15:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale Paulina Omelańska 2018-05-18 13:15:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale Paulina Omelańska 2018-05-18 13:14:52 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-18 13:07:10 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-17 13:29:27 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-17 13:26:04 usunięcie załacznika
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-17 13:26:00 usunięcie załacznika
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-17 13:25:56 usunięcie załacznika
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-17 13:25:52 usunięcie załacznika
Wydawanie dowodów osobistych Paulina Omelańska 2018-05-17 13:25:41 edycja dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Paulina Omelańska 2018-05-17 13:11:39 edycja dokumentu
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Paulina Omelańska 2018-05-17 13:08:03 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) Paulina Omelańska 2018-05-17 12:58:32 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego) Paulina Omelańska 2018-05-17 12:42:54 edycja dokumentu
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Paulina Omelańska 2018-05-17 12:33:34 edycja dokumentu
Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Paulina Omelańska 2018-05-17 12:31:45 edycja dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Paulina Omelańska 2018-05-17 12:25:54 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Paulina Omelańska 2018-05-17 12:23:06 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Paulina Omelańska 2018-05-17 12:17:29 usunięcie załacznika
Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym Paulina Omelańska 2018-05-17 12:11:52 edycja dokumentu
Zmiany w aktach stanu cywilnego-sprostowanie Paulina Omelańska 2018-05-17 12:09:31 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Paulina Omelańska 2018-05-17 09:12:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-05-17 08:57:22 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Paulina Omelańska 2018-05-14 09:40:49 edycja dokumentu
Stanowiska w Urzędzie Gminy Koczała Mariusz Bublewicz 2018-05-08 11:33:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018/K z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany godzin otwarcia urzędu gminy Paulina Omelańska 2018-05-08 10:13:23 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Paulina Omelańska 2018-05-04 10:24:54 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu Paulina Omelańska 2018-05-02 14:56:53 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego w maju i czerwcu 2018 roku Paulina Omelańska 2018-05-02 14:56:12 usunięcie dokument
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego w maju i czerwcu 2018 roku Paulina Omelańska 2018-05-02 14:55:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 25.04.2018 r. Paulina Omelańska 2018-05-02 13:13:21 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin Paulina Omelańska 2018-04-30 08:43:26 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin Paulina Omelańska 2018-04-30 08:42:38 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin Paulina Omelańska 2018-04-30 08:42:07 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin Paulina Omelańska 2018-04-30 08:41:28 edycja dokumentu