Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-23 14:57:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-23 14:56:58 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-23 14:54:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale Paulina Omelańska 2017-11-23 14:53:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale Paulina Omelańska 2017-11-23 14:52:47 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXIX/2017 Paulina Omelańska 2017-11-21 11:39:19 edycja dokumentu
Sesja Nr XXIX/2017 Paulina Omelańska 2017-11-21 11:38:42 dodanie dokumentu
Komisja Gospodarki i Budżetu Paulina Omelańska 2017-11-20 14:45:29 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Paulina Omelańska 2017-11-20 14:44:41 edycja dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Paulina Omelańska 2017-11-20 14:43:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Paulina Omelańska 2017-11-20 14:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-20 13:19:12 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koczała oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koczale w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Urszula Wołk 2017-11-17 13:58:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/177/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Paulina Omelańska 2017-11-17 13:57:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 12:04:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/179/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Koczała instrumentem płatniczym Paulina Omelańska 2017-11-15 08:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/177/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Paulina Omelańska 2017-11-15 08:15:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 08:12:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/175/2017 w sprawie opłaty miejscowej na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 08:08:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/174/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 08:05:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/173/2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 07:59:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/172/2017 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 07:40:09 dodanie dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 07:29:49 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2016 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 07:29:31 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-15 07:28:16 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-14 15:01:01 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-14 14:59:22 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-14 14:57:19 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-14 14:55:03 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-14 14:52:51 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Paulina Omelańska 2017-11-14 14:49:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2017-11-14 13:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2017-11-14 13:47:50 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Bożena Klasa 2017-11-14 12:25:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Paulina Omelańska 2017-11-10 08:54:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-11-10 08:54:27 edycja dokumentu
Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Bożena Klasa 2017-11-08 13:52:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Bożena Klasa 2017-11-08 12:43:22 dodanie dokumentu
Kontrola przestrzegania przez gminę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bożena Klasa 2017-11-08 08:29:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Bożena Klasa 2017-11-07 12:39:53 dodanie dokumentu