Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Joanna Matusiak 2018-02-19 14:40:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Joanna Matusiak 2018-02-13 10:15:34 dodanie dokumentu
II przetarg ustny ograniczony do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.), na sprzedaż na własność nieruchomości dz. 28 obręb Łękinia w miejscowości Łękinia, gmina Koczała Paulina Omelańska 2018-02-08 12:48:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-02-07 14:53:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-01-31 10:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-01-31 10:43:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/203/2018 w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia" Paulina Omelańska 2018-01-26 14:59:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/202/2018 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Koczała na rok 2018 Paulina Omelańska 2018-01-26 14:59:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/201/2018 w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok" Paulina Omelańska 2018-01-26 14:58:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/200/2018 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2018 rok" Paulina Omelańska 2018-01-26 14:57:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/199/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2018-01-26 14:56:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/198/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-01-26 14:54:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/197/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koczała umowy współpracy uczestników Przechlewskiego Klastra Energii Paulina Omelańska 2018-01-26 14:53:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/196/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/77 i 77/9 Paulina Omelańska 2018-01-26 14:52:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. Paulina Omelańska 2018-01-26 14:47:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej nr 11 o nawierzchni płyt JOMB w leśnictwie Koczała i Niesiłowo Paulina Omelańska 2018-01-26 10:54:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Bożena Klasa 2018-01-23 14:41:16 edycja dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Bożena Klasa 2018-01-23 14:36:06 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Bożena Klasa 2018-01-23 14:13:50 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXI/2018 Paulina Omelańska 2018-01-23 11:34:21 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Bożena Klasa 2018-01-19 14:35:26 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego Mariusz Bublewicz 2018-01-19 10:25:07 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego Mariusz Bublewicz 2018-01-19 10:22:35 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego Mariusz Bublewicz 2018-01-19 10:20:19 usunięcie załacznika
Zwrot podatku akcyzowego Mariusz Bublewicz 2018-01-19 10:16:30 usunięcie załacznika
Sesja Nr XXXI/2018 Paulina Omelańska 2018-01-18 13:26:27 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Paulina Omelańska 2018-01-18 13:24:09 edycja dokumentu
Komisja Gospodarki i Budżetu Paulina Omelańska 2018-01-18 13:23:25 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Paulina Omelańska 2018-01-18 13:22:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Paulina Omelańska 2018-01-18 13:21:32 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Bożena Klasa 2018-01-18 10:12:41 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Bożena Klasa 2018-01-18 09:55:44 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Bożena Klasa 2018-01-18 09:54:08 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2017 Bożena Klasa 2018-01-18 09:51:54 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu na 2018 r. Bożena Klasa 2018-01-15 15:14:45 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Paulina Omelańska 2018-01-15 10:02:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2018 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań Paulina Omelańska 2018-01-12 13:16:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-01-12 13:16:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2018 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań Paulina Omelańska 2018-01-12 13:15:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-01-12 13:10:39 dodanie dokumentu