Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/234/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania Paulina Omelańska 2018-10-17 09:57:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/233/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2018-10-17 09:56:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/232/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-10-17 09:54:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 września 2018 r. Paulina Omelańska 2018-10-17 09:54:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018/K z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Paulina Omelańska 2018-10-17 08:45:40 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXXVII/2018 Paulina Omelańska 2018-10-16 14:39:20 dodanie dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-15 15:12:24 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-10 12:37:29 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu S1/16, w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała dz. nr 167/7 w ilości Qexpl = 42 m3/h Ewa Tybora 2018-10-10 11:43:44 dodanie dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-10 09:32:36 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-10 08:47:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu nr S1/16 w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała, dz. nr 167/7 w ilości Qexpl=42m3/h Ewa Tybora 2018-10-09 15:29:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Uroczysko? Ewa Tybora 2018-10-09 15:26:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu nr S1/16 w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała, dz. nr 167/7 w ilości Qexpl = 42 m3/h Ewa Tybora 2018-10-09 15:21:44 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Paulina Omelańska 2018-10-09 12:45:37 edycja dokumentu
Komisja Gospodarki i Budżetu Paulina Omelańska 2018-10-09 12:44:46 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Paulina Omelańska 2018-10-09 12:44:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Paulina Omelańska 2018-10-09 12:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektów stanowiących własność Gminy Koczała, określenia wzorów druków dotyczących wynajmu obiektów oraz określenia wysokości opat za wynajem obiektów na terenie Gminy Koczała Paulina Omelańska 2018-10-09 10:20:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej Paulina Omelańska 2018-10-09 10:17:40 edycja dokumentu
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu "SENIOR+" Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2018-10-09 09:50:38 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Ewa Tybora 2018-10-08 15:23:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej Krystyna Mrozek-Gliszczyńska 2018-10-08 13:51:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-10-08 12:07:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018/K z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Paulina Omelańska 2018-10-08 09:50:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018/K z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale Paulina Omelańska 2018-10-05 14:01:35 dodanie dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-04 08:17:54 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-02 14:35:16 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-02 11:01:22 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-01 16:56:25 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2018 Ewa Tybora 2018-10-01 15:56:02 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-10-01 11:45:10 edycja dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Paulina Omelańska 2018-09-28 16:32:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-09-28 13:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Paulina Omelańska 2018-09-28 13:33:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok Paulina Omelańska 2018-09-28 13:33:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018/K z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Paulina Omelańska 2018-09-28 09:34:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale Paulina Omelańska 2018-09-28 09:28:22 dodanie dokumentu
Ziółtkowski Romuald Paulina Omelańska 2018-09-27 17:17:03 edycja dokumentu
Wereszko Inga Helena Paulina Omelańska 2018-09-27 17:16:44 edycja dokumentu