Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Koczała oraz jego sprzedaży. Urszula Wołk 2017-07-26 12:26:16 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Urszula Wołk 2017-07-26 12:23:44 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale. Urszula Wołk 2017-07-25 13:17:30 dodanie dokumentu
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękini. Urszula Wołk 2017-07-25 12:46:39 dodanie dokumentu
Połowyszczak Jadwiga Paulina Omelańska 2017-07-20 14:17:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-19 15:05:16 dodanie dokumentu
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Koczała oraz jego sprzedaży. Urszula Wołk 2017-07-18 11:28:19 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-18 10:51:29 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Paulina Omelańska 2017-07-18 10:27:38 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:27:26 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:27:16 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:27:07 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:26:57 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:26:48 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:25:31 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:22:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/131/2016 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-18 10:20:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego oraz powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Koczała Paulina Omelańska 2017-07-18 10:14:31 dodanie dokumentu
II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej (świetlica) dz. ewid. nr 93/1 ob. Trzyniec. Urszula Wołk 2017-07-18 08:55:24 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w 2017 roku Urszula Wołk 2017-07-18 07:22:46 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-13 09:19:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-12 12:06:59 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-11 09:21:05 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-07 10:41:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-07 09:00:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-07 08:59:42 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-07-06 15:08:09 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-06 13:28:20 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-06 13:23:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Paulina Omelańska 2017-07-06 13:08:33 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała Urszula Wołk 2017-07-06 12:44:47 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Urszula Wołk 2017-07-06 08:42:05 edycja dokumentu
Zasiłek szkolny Urszula Wołk 2017-07-06 08:41:17 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Urszula Wołk 2017-07-06 08:40:49 edycja dokumentu
Zasiłek szkolny Urszula Wołk 2017-07-06 08:32:41 edycja dokumentu
Zasiłek szkolny Urszula Wołk 2017-07-06 08:32:08 usunięcie załacznika
Stypendia szkolne Urszula Wołk 2017-07-06 08:31:00 edycja dokumentu
Stypendia szkolne Urszula Wołk 2017-07-06 08:30:25 usunięcie załacznika
Stypendia szkolne Urszula Wołk 2017-07-06 08:30:20 usunięcie załacznika
Stypendia szkolne Urszula Wołk 2017-07-06 08:30:15 usunięcie załacznika