Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokoły obrad Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 Paulina Omelańska 2019-06-17 12:58:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego Paulina Omelańska 2019-06-17 12:54:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 Paulina Omelańska 2019-06-17 12:53:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-06-17 12:52:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała Paulina Omelańska 2019-06-17 12:51:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Paulina Omelańska 2019-06-17 12:50:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/59/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Paulina Omelańska 2019-06-17 12:49:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok Paulina Omelańska 2019-06-17 12:48:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 Paulina Omelańska 2019-06-17 12:48:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania Paulina Omelańska 2019-06-17 12:46:58 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań Paulina Omelańska 2019-06-17 11:03:12 edycja dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale Paulina Omelańska 2019-06-14 15:20:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2019/K z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Paulina Omelańska 2019-06-14 15:17:08 dodanie dokumentu
Sesja Nr IX/2019 Paulina Omelańska 2019-06-13 15:07:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok Paulina Omelańska 2019-06-10 12:32:59 dodanie dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Paulina Omelańska 2019-06-06 12:42:22 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Paulina Omelańska 2019-06-06 12:41:46 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Paulina Omelańska 2019-06-06 12:41:28 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Paulina Omelańska 2019-06-06 12:40:23 edycja dokumentu
Sesja Nr IX/2019 Paulina Omelańska 2019-06-06 12:39:11 dodanie dokumentu
Informacje o sesjach Paulina Omelańska 2019-06-06 12:38:39 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Bublewicz 2019-06-06 11:19:14 edycja dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Paulina Omelańska 2019-05-31 14:37:50 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Paulina Omelańska 2019-05-31 13:10:17 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Paulina Omelańska 2019-05-31 12:43:06 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Koczała Barbara Mikołajczak 2019-05-31 10:01:58 edycja dokumentu
Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Koczała Barbara Mikołajczak 2019-05-31 09:59:30 edycja dokumentu
Alicja Jankiewicz Barbara Mikołajczak 2019-05-31 09:57:45 edycja dokumentu
Jolanta Sylwia Wysocka Barbara Mikołajczak 2019-05-31 09:55:19 edycja dokumentu
Bożena Kiel Barbara Mikołajczak 2019-05-31 09:53:18 edycja dokumentu
Marek Nesterowicz Barbara Mikołajczak 2019-05-31 09:50:11 edycja dokumentu
Wiesława Lisek-Fronczak Barbara Mikołajczak 2019-05-31 09:46:55 edycja dokumentu
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Ewa Kurpiejewska 2019-05-31 09:23:57 dodanie dokumentu
Wybory ławnika na kadencję 2020 - 2023 Paulina Omelańska 2019-05-31 09:20:29 edycja dokumentu
Wybory ławnika na kadencję 2020 - 2023 Paulina Omelańska 2019-05-31 09:07:46 dodanie dokumentu
Wybory ławnika na kadencję 2016 - 2019 Paulina Omelańska 2019-05-31 09:02:50 edycja dokumentu
Raport o stanie gminy za rok 2018 Ewa Kurpiejewska 2019-05-31 08:43:04 dodanie dokumentu
ZIÓŁTKOWSKI Romuald Paulina Omelańska 2019-05-30 16:54:17 edycja dokumentu
ZAREMBA Rafał Andrzej Paulina Omelańska 2019-05-30 16:53:32 edycja dokumentu
ZAREMBA Marlena Ewa Paulina Omelańska 2019-05-30 16:52:53 edycja dokumentu