Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-09-21 15:18:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym-sprzedaż nieruchomości lokalowej (sklepu) Bożena Klasa 2017-09-21 09:55:27 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu Bożena Klasa 2017-09-18 14:43:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu nr S1/16 w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała, dz. nr 167/7 w ilości Qexpl=42 m3/h Bożena Klasa 2017-09-18 14:40:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Bożena Klasa 2017-09-18 14:31:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Bożena Klasa 2017-09-18 14:29:28 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Bożena Klasa 2017-09-18 13:27:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Bożena Klasa 2017-09-18 13:22:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/168/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Paulina Omelańska 2017-09-14 13:45:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/168/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Paulina Omelańska 2017-09-14 13:44:53 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVII/169/2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Urzędy na miarę XXI wieku" Paulina Omelańska 2017-09-14 13:39:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/168/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" Paulina Omelańska 2017-09-14 13:37:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/167/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Paulina Omelańska 2017-09-14 13:36:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/166/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2017-09-14 13:34:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/165/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-09-14 13:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/164/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie Paulina Omelańska 2017-09-14 13:22:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r. Paulina Omelańska 2017-09-14 13:18:46 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXVII/2017 Paulina Omelańska 2017-09-14 13:15:16 edycja dokumentu
Roman Pakuła Bożena Klasa 2017-09-06 14:08:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku: Nauka, edukacja i wychowanie poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji Paulina Omelańska 2017-09-05 15:20:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku: Nauka, edukacja i wychowanie poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji Paulina Omelańska 2017-09-05 15:18:28 usunięcie dokument
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku: Nauka, edukacja i wychowanie poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji Paulina Omelańska 2017-09-05 15:15:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku: Nauka, edukacja i wychowanie poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji Paulina Omelańska 2017-09-05 15:14:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Paulina Omelańska 2017-09-05 15:04:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Paulina Omelańska 2017-09-05 15:03:03 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Paulina Omelańska 2017-09-05 15:00:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok Paulina Omelańska 2017-09-05 14:56:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Koczała Paulina Omelańska 2017-09-05 14:54:29 dodanie dokumentu
Informacja o okresowej ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 4 września 2017 r. Bożena Klasa 2017-09-04 13:12:00 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXVII/2017 Paulina Omelańska 2017-08-30 16:02:52 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Paulina Omelańska 2017-08-30 16:00:23 edycja dokumentu
Komisja Gospodarki i Budżetu Paulina Omelańska 2017-08-30 15:59:39 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Paulina Omelańska 2017-08-30 15:58:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Paulina Omelańska 2017-08-30 15:56:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu nieograniczonego Paulina Omelańska 2017-08-29 14:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku Paulina Omelańska 2017-08-29 11:50:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29.08.2017 Bożena Klasa 2017-08-29 11:45:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych - sprzedaż dz. 28 obr. Łękinia Bożena Klasa 2017-08-29 11:43:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych - sprzedaż dz. 28 obr. Łękinia Bożena Klasa 2017-08-29 11:42:58 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych - sprzedaż dz. 28 obr. Łękinia Mariusz Bublewicz 2017-08-29 10:40:33 dodanie dokumentu