Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała numer: XXXVII/231/05 z dnia: 2005.12.05


UCHWAŁA NR XXXVII/231/05

RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 5. grudnia 2005 roku

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 i 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84

z późn. zm.) oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 68, poz. 956) - RADA GMINY

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. 0bowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

  1. Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości:

- rocznie od każdego psa 26,00

- rocznie od jednego psa od rencistów i emerytów prowadzących

samodzielne gospodarstwo domowe 13,00

§ 2

Podatek od posiadania psów płatny jest w terminie do dnia 31 maja 2006 r. bez wezwania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ LISOWSKI

1/ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne, (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz.84 ze zm.).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wed_Feb_21_16_06_53_CET_2007_231_resolution.doc (DOC, 28KB) 2014-12-03 13:25:06 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Mikołajczak 03-12-2014 13:25:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Mikołajczak 03-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mikołajczak 03-12-2014 13:25:06