Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Bielsko i Uroczysko 2020-08-18 09:23:57
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Bielsko i Uroczysko 2020-08-18 09:22:43
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka 2020-07-28 13:17:26
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka 2020-07-27 10:56:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka 2020-05-20 14:36:39
dokument Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego 2019-05-10 14:37:35
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu S1/16, w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała dz. nr 167/7 w ilości Qexpl = 42 m3/h 2018-10-10 11:43:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu nr S1/16 w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała, dz. nr 167/7 w ilości Qexpl=42m3/h 2018-10-09 15:29:03
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Uroczysko? 2018-10-09 15:26:42
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu nr S1/16 w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała, dz. nr 167/7 w ilości Qexpl = 42 m3/h 2018-10-09 15:21:44
dokument Obwieszczenie z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kotłowni wodnej, budowie zbiornika paliwa, budowie wiaty, budowie komór suszarniczych 2018-07-30 13:33:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Uroczysko" 2018-06-26 14:53:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kotłowni wodnej, budowie zbiornika paliwa, budowie wiaty, budowie komór suszarniczych 2018-03-19 12:58:28
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej nr 11 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz z kruszywa łamanego w leśnictwie Koczała i Niesiłowo, odcinek 4+900 km w gm. Koczała w obrębie Starzno na dz. nr 6246/2, 6261, 6260, 6279, 6278/1, 6277/1, 6298, 6297, 6296/1, 6295, w obrębie Trzyniec na dz. 6319, 6318, 6317, 6316, 6315 w gm. Koczała 2018-03-13 15:01:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej nr 11 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz z kruszywa łamanego w leśnictwie Koczała i Niesiłowo, odcinek 4+900 km w gm. Koczała w obrębie Starzno na dz. nr 6246/2, 6261, 6260, 6279, 6278/1, 6277/1, 6298, 6297, 6296/1, 6295, w obrębie Trzyniec na dz. 6319, 6318, 6317, 6316, 6315 w gm. Koczała 2018-03-13 14:58:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej nr 11 o nawierzchni płyt JOMB w leśnictwie Koczała i Niesiłowo 2018-01-26 10:54:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu czerpania wody w leśnictwie Stara Brda 2017-10-31 09:13:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z otworu nr S1/16 w Starej Brdzie Pilskiej, gm. Koczała, dz. nr 167/7 w ilości Qexpl=42 m3/h 2017-09-18 14:40:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa punktu czerpania wody w Leśnictwie Stara Brda". 2017-07-27 14:44:53
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gospodarstwa rybackiego wraz z infrastrukturą techniczną w tym wykonanie ujęcia brzegowego do poboru wód z rzeki Rudej, budowa basenów do hodowli ryb łososiowatych zlokalizowanych w budynkach, budowa wylęgarni i podchowalni narybku wraz z ujęciem wód podziemnych , budynków infrastruktury gospodarczej, wykonanie ziemnego zbiornika typu laguna do doczyszczenia wód poprodukcyjnych, działka nr ew. 600/3 obręb Koczała (m. Płocicz), gmina Koczała, powiat człuchowski". 2017-04-12 14:59:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gospodarstwa rybackiego wraz z infrastrukturą techniczną w tym wykonanie ujęcia brzegowego do poboru wód z rzeki Rudej, budowa basenów do hodowli ryb łososiowatych zlokalizowanych w budynkach, budowa wylęgarni i podchowalni narybku wraz z ujęciem wód podziemnych , budynków infrastruktury gospodarczej, wykonanie ziemnego zbiornika typu laguna do doczyszczenia wód poprodukcyjnych, działka nr ew. 600/3 obręb Koczała (m. Płocicz), gmina Koczała, powiat człuchowski". 2017-04-12 14:42:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gospodarstwa rybackiego wraz z infrastrukturą techniczną w tym wykonanie ujęcia brzegowego do poboru wód z rzeki Rudej, budowa basenów do hodowli ryb łososiowatych zlokalizowanych w budynkach, budowa wylęgarni i podchowalni narybku wraz z ujęciem wód podziemnych, budynków infrastruktury gospodarczej, wykonanie ziemnego zbiornika typu laguna do doczyszczenia wód poprodukcyjnych, działka nr ew. 600/3 ob. Koczała (m. Płocicz), gmina Koczała, powiat człuchowski". 2017-03-28 12:11:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków i modernizacji wylotu oczyszczonych ścieków do rzeki Ruda?, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 381/2, 381/3, 426/2, 582 w miejscowości Koczała, gmina Koczała. 2015-10-16 11:41:20
dokument Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków i modernizacji wylotu oczyszczonych ścieków do rzeki Ruda?, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 381/2, 381/3, 426/2, 582 w miejscowości Koczała, gmina Koczała 2015-08-06 08:27:11
dokument Budowa przepustu w ciągu drogi leśnej nr 154 ? Leśnictwo Pustowo 2015-08-06 08:24:09
dokument Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny na terenie Fermy Odchowu Prosiąt, zlokalizowanej na działce nr 122/6 obręb Łękinia, gmina Koczała, powiat człuchowski 2015-07-07 09:39:29
dokument Rozbudowa fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 122/6 obręb Łękinia, gmina Koczała - ponowne postępowanie 2015-07-02 14:05:16
dokument Budowa gospodarstwa rybackiego wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia brzegowego do poboru wód z rzeki Rudej, budowie basenów do hodowli ryb łososiowatych zlokalizowanych w budynkach, budowie wylęgarni i podchowalni narybku wraz z ujęciem wód podziemnych, budynków infrastruktury gospodarczej, wykonanie ziemnego zbiornika typ ?laguna" do doczyszczenia wód poprodukcyjnych, realizowanego na działce nr ew. 600/3 obręb Koczała (m. Płocicz), gmina Koczała, powiat człuchowski 2015-06-29 14:19:02
dokument Budowa stacji paliw płynnych, warsztatu samochodowego oraz myjni bezdotykowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa dwóch hali produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, budowa dwóch budynków usługowo-mieszkalnych oraz budowa punktu skupu złomu planowanego na działce o nr ewidencyjnym 693/3 - obręb Koczała, gmina Koczała. 2015-04-29 17:36:51
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 122/6 obręb Łękinia, gmina Koczała. 2015-04-07 08:41:00