Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IV/25/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2024-07-02 08:03:12
dokument Uchwała Nr IV/24/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-07-02 08:02:28
dokument Uchwała Nr IV/23/2024 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2024-06-28 16:06:59
dokument Uchwała Nr IV/22/2024 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 2024-06-28 16:06:10
dokument Uchwała Nr IV/21/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2023 rok 2024-06-28 16:05:14
dokument Uchwała Nr IV/20/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2023 rok 2024-06-28 16:04:24
dokument Uchwała Nr IV/19/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2024-06-28 16:03:29
dokument Uchwała Nr III/18/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2024-05-29 15:43:57
dokument Uchwała Nr III/17/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-05-28 16:04:03
dokument Uchwała Nr III/16/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej w ramach Rządowego Programu odbudowy zabytków na realizację inwestycji pod nazwą "Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie? 2024-05-28 16:03:17
dokument Uchwała Nr III/15/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pod nazwą "Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale? 2024-05-28 16:02:22
dokument Uchwała Nr III/14/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2024-05-28 16:01:02
dokument Uchwała Nr III/13/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2024 rok 2024-05-28 15:59:36
dokument Uchwała Nr III/12/2024 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2024-05-28 15:57:53
dokument Uchwała Nr III/11/2024 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" 2024-05-28 15:57:19
dokument Uchwała Nr III/10/2024 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Koczała 2024-05-28 15:56:30
dokument Uchwała Nr III/9/2024 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na okres od początku IX kadencji do końca 2024 r. 2024-05-28 15:55:39
dokument Uchwała Nr III/8/2024 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na okres od początku IX kadencji do końca 2024 r. 2024-05-28 15:54:53
dokument Uchwała Nr III/7/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2024-05-28 15:53:57
dokument Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała 2024-05-17 15:27:17
dokument Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2024-05-17 15:26:21
dokument Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała 2024-05-17 15:25:26
dokument Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2024-2029 2024-05-17 15:23:50
dokument Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2024-2029 2024-05-17 15:22:48
dokument Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2024-2029 2024-05-17 15:21:46