Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zbiór aktów prawa miejscowego 2014-2018

 

Numer uchwały

 

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

Data ogłoszenia i pozycja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (link)

 

Data wejścia w życie

 

Status aktu

2015 rok

 

V/27/2015

 

26.03.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok

14.04.2015

poz.1232  

29.04.2015

UCHYLONY

uchwałą Nr VIII/46/2015; utracił moc 7.08.2015

V/28/2015

26.03.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/255/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2015 rok

16.04.2015

poz. 1279

1.05.2015

UCHYLONY

uchwałą Nr VIII/47/2015; utracił moc 7.08.2015

V/29/2015

26.03.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok

13.04.2015

poz. 1224

28.04.2015

UCHYLONY

uchwałą Nr VIII/48/2015; utracił moc 7.08.2015

V/30/2015

26.03.2015

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

13.04.2015

poz. 1207

28.04.2015

UCHYLONY

uchwałą Nr VIII/49/2015; utracił moc 6.08.2015

VIII/46/2015

25.06.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015

23.07.2015

poz. 2270

7.08.2015

 

 

VIII/47/2015

25.06.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/255/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2015 rok

23.07.2015

poz. 2271

7.08.2015

 

 

 

VIII/48/2015

25.06.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok

23.07.2015

poz. 2272

7.08.2015

 

VIII/49/2015

25.06.2015

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

22.07.2015

poz. 2266

6.08.2015

zmieniony uchwałą Nr XV/99/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 1810)

UCHYLONY

uchwałą Nr V/25/2019; utracił moc 1.03.2019

X/56/2015

29.10.2015

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koczała na lata 2016-2020

18.12.2015

poz. 4368

 

 -

UCHYLONY

uchwałą Nr XII/77/2015

XI/61/2015

26.11.2015

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016 rok

11.12.2015

poz. 3969

26.12.2015

z mocą obowiązującą od 1.01.2016

zmieniony uchwałą Nr XIII/85/2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 863)

XI/62/2015

26.11.2015

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2016 rok

11.12.2015

poz. 3970

26.12.2015

z mocą obowiązującą od 1.01.2016

uchwała nr 297/G229/P/15

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 371)

zmieniony uchwałą Nr XIII/86/2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 864)

XI/63/2015

26.11.2015

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok

11.12.2015

poz. 3971

26.12.2015

z mocą obowiązującą od 1.01.2016

zmieniony uchwałą Nr XV/100/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 1811)

XI/64/2015

26.11.2015

w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok

 

11.12.2015

poz. 3972

26.12.2015

z mocą obowiązującą od 1.01.2016

zmieniony uchwałami Nr XIII/87/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 865) i XVII/109/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 2620)

uchwała nr 298/G229/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 372)

XI/65/2015

26.11.2015

w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

11.12.2015

poz. 3973

26.12.2015

z mocą obowiązującą od 1.01.2016

zmieniony uchwałami: Nr XIII/88/2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 866), Nr XV/101/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 1812) i XVII/108/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 2619)

uchwała nr 299/G229/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 373)

XI/66/2015

26.11.2015

w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

 

11.12.2015

poz. 3974

26.12.2015

z mocą obowiązującą od 1.01.2016

zmieniony uchwałą Nr XIII/89/2016 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 867)

XII/77/2015

29.12.2015

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koczała na lata 2016-2020

8.02.2016

poz. 464

 

23.02.2016

 

 

 2016 rok

XIII/80/2016

4.02.2016

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/151/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koczała

7.03.2016

poz. 935

22.03.2016

 

XIII/84/2016

4.02.2016

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

3.03.2016

poz. 873

18.03.2016

UCHYLONY

uchwałą Nr XV/102/2016; utracił moc 27.05.2016

XIII/85/2016

4.02.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2015 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016 rok

3.03.2016

poz. 863

18.03.2016

 

XIII/86/2016

4.02.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2016 rok

3.03.2016

poz. 864

18.03.2016

 

XIII/87/2016

4.02.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2015 w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok

3.03.2016

poz. 865

18.03.2016

 

XIII/88/2016

4.02.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

3.03.2016

poz. 866

18.03.2016

 

XIII/89/2016

4.02.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

3.03.2016

poz. 867

18.03.2016

 

XV/99/2016

28.04.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12.05.2016

poz. 1810

27.05.2016

UCHYLONY

uchwałą Nr V/25/2019; utracił moc 1.03.2019

XV/100/2016

28.04.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok

12.05.2016

poz. 1811

27.05.2016

 

XV/101/2016

28.04.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

12.05.2016

poz. 1812

27.05.2016

 

XV/102//2016

28.04.2016

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

12.05.2016

poz. 1813

27.05.2016

 

XVII/108/2016

28.06.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

21.07.2016

poz. 2619

05.08.2016

 

XVII/109/2016

28.06.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok

21.07.2016

poz. 2620

05.08.2016

 

XIX/121/2016

27.10.2016

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok

23.11.2016

poz. 3886

8.12.2016

z mocą obowiązującą od 1.01.2017

 

XIX/122/2016

27.10.2016

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok

23.11.2016

poz. 3870

8.12.2016

z mocą obowiązującą od 1.01.2017

UCHYLONY

uchwałą Nr XX/131/2016; utracił moc 8.12.2016, z mocą obowiązującą od 1.01.2017

XIX/123/2016

27.10.2016

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok

24.11.2016

poz. 3904

9.12.2016

z mocą obowiązującą od 1.01.2017

 

XIX/124/2016

27.10.2016

w sprawie opłaty miejscowej na 2017 rok

24.11.2016

poz. 3905

9.12.2016

z mocą obowiązującą od 1.01.2017

 

XIX/125/2016

27.10.2016

w sprawie opłaty targowej na 2017 rok

24.11.2016

poz. 3906

9.12.2016

z mocą obowiązującą od 1.01.2017

 

XX/131/2016

30.11.2016

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok

7.12.2016

poz. 4220

8.12.2016

z mocą obowiązującą od 1.01.2017

 

UCHYLONY

uchwałą Nr XXV/156/2017; utracił moc 24.06.2017 z mocą obowiązującą od 1.07.2017

2017 rok

 

XXII/140/2017

 

 

09.02.2017

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale

 

14.02.2017

poz. 611

 

1.03.2017

z mocą od 1.01.2017

 

 

UCHYLONY

uchwałą Nr XXXIII/208/2018; traci moc z dniem 1.01.2018

 

XXIII/147/2017

 

30.03.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

16.05.2017

poz. 1762

 

31.05.2017

 

 

XXIII/148/2017

 

30.03.2017

w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

28.04.2017

poz. 1498

 

13.05.2017

 

XXV/153/2017

25.05.2017

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała pn. OSIEDLE WRZOSOWE

26.06.2017

poz. 2384

11.07.2017

 

XXV/156/2017

25.05.2017

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok

9.06.2017

poz. 2233

24.06.2017

z mocą obowiązującą od 1.07.2017

 

XXV/158/2017

25.05.2017

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

9.06.2017

poz. 2236

24.06.2017

z mocą obowiązującą od 1.08.2017

 

XXVI/162/2017

14.06.2017

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

4.07.2017

poz. 2506

19.07.2017

z mocą obowiązującą od 1.09.2017

UCHYLONY

uchwałą Nr XXXV/222/2018; traci moc z dniem 1.09.2018

XXVII/167/2017

12.09.2017

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2.10.2017

poz. 3410

17.10.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

 

XXVIII/172/2017

26.10.2017

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok

13.11.2017

poz. 3868

28.11.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

 

XXVIII/173/2017

26.10.2017

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2018 rok

14.11.2017

poz. 3888

29.11.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

 

XXVIII/174/2017

26.10.2017

w sprawie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok

13.11.2017

poz. 3873

28.11.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

 

XXVIII/175/2017

26.10.2017

w sprawie opłaty miejscowej na 2018 rok

13.11.2017

poz. 3869

28.11.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

 

XXVIII/176/2017

26.10.2017

w sprawie opłaty targowej na 2018 rok

13.11.2017

poz. 3870

28.11.2017

z mocą obowiązującą od  1.01.2018

zmieniony uchwałą Nr XXIX/182/2017 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r. poz. 4362)

XXVIII/177/2017

26.10.2017

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała"

16.11.2017

poz. 3917

1.12.2017,
z wyjątkiem zapisów w § 6 ust. 1, ust. 4, § 21 oraz § 22 ust. 1, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2018

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 9 stycznia 2019 r. stwierdził nieważność §2 pkt 5, §3 pkt 2 i 3, §31 ust. 1; §32; §33 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 5 i 6; §35 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 załącznika do uchwały Nr XXVIII/177/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2796).

XXVIII/179/2017

26.10.2017

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Koczała instrumentem płatniczym

13.11.2017

poz. 3874

28.11.2017

 

XXIX/182/2017

28.11.2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok

8.12.2017

poz. 4362

1.01.2018

 

XXIX/186/2017

28.11.2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała

12.12.2017

poz. 4447

27.12.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

UCHYLONY 

uchwałą Nr XI/77/2019; utracił moc 1.01.2020

XXIX/187/2017

28.11.2017

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała

7.12.2017

poz. 4309

22.12.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

UCHYLONY

uchwałą Nr VIII/52/2019; utracił moc 23.07.2019

XXIX/188/2017

28.11.2017

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

13.12.2017

poz. 4462

28.12.2017

z mocą obowiązującą od 1.01.2018

 

2018 rok

XXXI/203/2018

 

25.01.2018

w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia”

9.02.2018

poz. 491

24.02.2018

z mocą od 1.01.2018

zmieniony uchwałą Nr X/67/2019

XXXIII/208/2018

 

19.04.2018

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu

7.05.2018

poz. 1774

22.05.2018

z mocą od 1.01.2018

 

XXXIII/210/2018

 

19.04.2018

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 

7.05.2018

poz. 1775

22.05.2018

 

 

XXXIII/211/2018

 

19.04.2018

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

7.05.2018

poz. 1776

22.05.2018

 

XXXIII/212/2018

 

19.04.2018

w sprawie przystąpienia Gminy Koczała do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej

7.05.2018

poz. 1777

22.05.2018

 

XXXIV/213/2018

29.05.2018

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania

25.06.2018

poz. 2521

10.07.2018

 

XXXV/222/2018

28.06.2018

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

24.07.2018

poz. 3002

8.08.2018

z mocą obowiązującą od 1.09.2018

zmieniony uchwałą Nr IX/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 3253)

XXXV/223/2018

28.06.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu oraz na obiektach sportowych

25.07.2018

poz. 3029

9.08.2018

 

XXXVI/231/2018

13.09.2018

Statut Gminy Koczała

16.10.2018

poz. 3898

31.10.2018

z mocą obowiązującą od 21 października 2018 r. i ma zastosowanie do organów gminy wybranych po kadencji organów gminy wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

XXXVIII/236/2018

13.11.2018

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

29.11.2018

poz. 4715

wchodzi w życie z dniem 1.01.2019

 

XXXVIII/237/2018

13.11.2018

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

29.11.2018

poz. 4716

wchodzi w życie z dniem 1.01.2019

UCHYLONY

uchwałą Nr II/8/2018

XXXVIII/238/2018

13.11.2018

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2019 rok

29.11.2018

poz. 4717

wchodzi w życie z dniem 1.01.2019

 

XXXVIII/239/2018

13.11.2018

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok

30.11.2018

poz. 4749

wchodzi w życie z dniem 1.01.2019

 

XXXVIII/240/2018

13.11.2018

w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok

30.11.2018

poz. 4750

wchodzi w życie z dniem 1.01.2019

zmieniony uchwałą Nr VII/45/2019 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2689)

XXXVIII/241/2018

13.11.2018

w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

30.11.2018

poz. 4751

wchodzi w życie z dniem 1.01.2019

UCHYLONY

uchwałą Nr II/9/2018

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 31-03-2015 10:31:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 26-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 21-11-2019 11:37:17