Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku 2024-01-18 10:17:03
katalog Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 2023-10-13 09:05:45
katalog Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-03 09:59:05
katalog Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku 2022-11-03 08:18:06
katalog Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 2022-10-10 13:07:46
katalog Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-10-12 18:08:50
dokument Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji w ramach Priorytetu 2 "Nauka, edukacja i wychowanie" zadania publicznego "Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielenie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji" 2021-07-16 15:32:42
katalog Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku 2021-03-01 12:17:07
katalog Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 2020-10-09 11:55:50
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku 2020-07-03 10:07:58
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-29 13:15:04
dokument Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-11-05 09:08:47
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-03-26 13:45:23
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2018-12-18 13:02:11
dokument Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-10-31 12:52:43
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2017-12-18 13:10:47
dokument Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2017-10-30 12:01:47
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku: Nauka, edukacja i wychowanie poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji 2017-09-05 15:20:03
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2017-04-04 08:42:30
dokument Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wraz z informacją o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Koczała w dniu 9 grudnia 2016 r. 2017-01-19 13:53:18
dokument Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej 2017-01-11 14:51:15
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2016-12-12 13:33:48
dokument Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-10-13 12:37:26
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 2016-05-04 10:43:08
dokument Wykaz ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert wraz z informacją o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Koczała w dniu 14 grudnia 2015 r. 2016-01-15 16:03:44
dokument Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. 2015-12-15 07:36:14
dokument Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-10-16 11:47:25
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r. 2015-04-30 08:26:57
dokument Uchwała nr XLII/258/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 2015-04-30 08:26:04