Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale Urszula Wołk 2021-08-03 11:32:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2021/K z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Paulina Omelańska 2021-08-03 09:53:01 dodanie dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale Urszula Wołk 2021-08-03 08:24:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych Paulina Omelańska 2021-08-02 14:07:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń Paulina Omelańska 2021-08-02 14:06:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2021/K z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Paulina Omelańska 2021-08-02 12:28:20 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym do dzierżawców ogródków działkowych stanowiących własność Gminy Koczała na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 616/125, 616/116 oraz 616/117 położonej w Koczale z przeznaczeniem jako tereny funkcji istniejących ogrodów działkowych Paulina Omelańska 2021-08-02 12:26:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Paulina Omelańska 2021-07-28 14:58:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Paulina Omelańska 2021-07-28 14:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń - utraciło moc z dniem 28 lipca 2021 r. Paulina Omelańska 2021-07-28 13:10:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych - utraciło moc z dniem 28 lipca 2021 r. Paulina Omelańska 2021-07-28 13:09:25 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Paulina Omelańska 2021-07-22 15:12:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/195/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania Paulina Omelańska 2021-07-22 15:06:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/194/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Paulina Omelańska 2021-07-22 15:05:43 dodanie dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2021 rok Paulina Omelańska 2021-07-22 15:05:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/193/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Paulina Omelańska 2021-07-22 15:04:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/192/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021 Paulina Omelańska 2021-07-22 15:03:46 dodanie dokumentu
Protokoły obrad Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 Paulina Omelańska 2021-07-22 15:02:13 edycja dokumentu
Sesja Nr XXVII/2021 Paulina Omelańska 2021-07-21 13:43:54 edycja dokumentu
Statuty Sołectw Gminy Koczała Paulina Omelańska 2021-07-21 13:12:57 edycja dokumentu
Kadencja 2019-2024 Paulina Omelańska 2021-07-21 12:18:25 dodanie dokumentu
Statuty Sołectw Gminy Koczała Paulina Omelańska 2021-07-21 12:02:18 dodanie dokumentu
Informacje (zakładka menu) Paulina Omelańska 2021-07-21 11:30:37 dodanie pozycji menu
Kontrola stanu sanitarnego pola biwakowego i kąpieliska Ewa Kurpiejewska 2021-07-20 08:08:18 dodanie dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale Paulina Omelańska 2021-07-19 13:41:03 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji w ramach Priorytetu 2 "Nauka, edukacja i wychowanie" zadania publicznego "Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielenie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji" Paulina Omelańska 2021-07-16 15:33:11 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji w ramach Priorytetu 2 "Nauka, edukacja i wychowanie" zadania publicznego "Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielenie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji" Paulina Omelańska 2021-07-16 15:32:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych Paulina Omelańska 2021-07-16 15:29:28 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Gminy Koczała 2021 Paulina Omelańska 2021-07-16 07:06:38 edycja dokumentu
Sesja Nr XXVII/2021 Paulina Omelańska 2021-07-15 12:20:52 edycja dokumentu
Sesja Nr XXVII/2021 Paulina Omelańska 2021-07-15 12:20:42 dodanie dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Paulina Omelańska 2021-07-15 12:19:20 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Paulina Omelańska 2021-07-15 12:19:04 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Paulina Omelańska 2021-07-15 12:18:33 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Paulina Omelańska 2021-07-15 12:17:02 edycja dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale Urszula Wołk 2021-07-15 11:39:07 edycja dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale Urszula Wołk 2021-07-15 11:38:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Paulina Omelańska 2021-07-13 13:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok Paulina Omelańska 2021-07-09 14:20:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Koczała nr RŚ.6730.12.2021.EK z dnia 8 lipca 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 62/36 obr. Starzno, gm. Koczała Ewa Kurpiejewska 2021-07-08 14:54:47 dodanie dokumentu