Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 9/2023/K z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia i składu osobowego piony ochrony oraz wyznaczenia administratora systemu Barbara Mikołajczak 2023-02-03 10:26:03 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku Barbara Mikołajczak 2023-02-03 09:59:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie niektórych zadań publicznych Barbara Mikołajczak 2023-02-03 09:57:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2023/K z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Barbara Mikołajczak 2023-02-03 09:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2023/K z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia i składu osobowego pionu ochrony oraz wyznaczenia administratora systemu Barbara Mikołajczak 2023-02-03 09:25:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/273/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:58:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/272/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:57:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/271/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:56:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/277/2023 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:52:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/276/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:51:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/275/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:50:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/274/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:48:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/273/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:47:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/272/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:45:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/271/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:43:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/270/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Marzanna Wysocka 2023-02-02 20:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2023/K z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie "Polityki ochrony danych" Barbara Mikołajczak 2023-02-02 07:32:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2023/K z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem niebędącym własnością pracodawcy Barbara Mikołajczak 2023-02-02 07:31:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2023/K z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie "Polityki ochrony danych" Barbara Mikołajczak 2023-02-02 07:31:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2023/K z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem niebędącym własnością pracodawcy Barbara Mikołajczak 2023-02-02 07:28:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale Barbara Mikołajczak 2023-01-31 12:59:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale Barbara Mikołajczak 2023-01-31 12:58:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale Barbara Mikołajczak 2023-01-31 12:58:26 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale Barbara Mikołajczak 2023-01-31 12:29:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2023/K z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Koczała Barbara Mikołajczak 2023-01-31 11:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2023/K z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Barbara Mikołajczak 2023-01-31 11:40:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2023 rok Marzanna Wysocka 2023-01-27 13:17:13 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2023-01-26 15:08:34 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2023-01-26 12:01:27 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań Marzanna Wysocka 2023-01-26 11:56:05 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:36:40 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:36:19 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:35:32 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:24:33 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:23:41 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:23:02 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 15:18:24 dodanie dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2021 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 13:31:06 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2021 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 13:30:43 edycja dokumentu
Budżet gminy Koczała na 2021 rok Marzanna Wysocka 2023-01-25 13:29:46 edycja dokumentu