Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. 2023-11-24 14:36:16 Minął termin składania ofert
Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale 2023-10-18 16:49:58 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Koczale w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-10-17 07:12:03 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Koczale w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-08-25 14:15:07 Minął termin składania ofert
Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale 2023-05-25 14:46:22 Minął termin składania ofert
Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale 2023-04-28 21:12:45 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale 2023-04-28 18:51:51 Minął termin składania ofert
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego. 2023-04-05 12:01:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku. 2023-03-15 17:00:03 Minął termin składania ofert
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale. 2023-01-19 12:09:07 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2022-12-15 14:36:32 Minął termin składania ofert
Cyfrowa Gmina - zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-11-08 14:32:19 Minął termin składania ofert
Cyfrowa Gmina - zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-09-30 14:47:20 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Koczale w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-09-01 15:04:16 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Koczale w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-08-12 16:28:14 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-09-23 13:27:27 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale 2022-08-04 15:04:04 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-07-22 15:43:46 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 2021-12-09 14:31:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowie. 2021-10-20 12:17:32 Minął termin składania ofert
Budowa skateparku w Koczale wraz z zagospodarowaniem terenu -I część: roboty budowlane, II część: dostawa i montaż sprzętu. 2021-10-29 13:08:31 Minął termin składania ofert
Budowa skateparku w Koczale wraz z zagospodarowaniem terenu -I część: roboty budowlane, II część: dostawa i montaż sprzętu. 2021-10-04 11:35:37 Minął termin składania ofert
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale 2021-09-06 08:26:53 Minął termin składania ofert
I część: Budowa skateparku w Koczale wraz z zagospodarowaniem terenu - roboty budowlane. 2021-07-08 11:59:18 Minął termin składania ofert
Remont ul. Wrzosowej w Koczale wraz z instalacją oświetlenia - I część: instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, II część: remont nawierzchni drogi. 2021-07-01 10:44:09 Minął termin składania ofert
I część: Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu - roboty budowlane. 2021-06-08 12:28:31 Minął termin składania ofert
Remont ulicy Wrzosowej w Koczale wraz z instalacją oświetlenia - I część instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, II część remont nawierzchni drogi. 2021-05-24 09:07:22 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2020-12-01 07:29:56 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1 082 100,00 zł 2019-10-10 14:28:33 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koczała oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koczale w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2019-09-30 11:28:54 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1 500 000,00 zł 2018-11-02 10:23:58 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu "SENIOR+" - wyposażenie 2018-10-30 11:12:33 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu "SENIOR+" 2018-10-19 09:26:30 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na pomieszczenia klubu SENIOR+ 2018-10-09 08:42:03 Minął termin składania ofert
Pomorskie Szlaki Kajakowe Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie 2018-09-18 14:19:57 Minął termin składania ofert
Pomorskie Szlaki Kajakowe Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie 2018-08-24 08:39:26 Minął termin składania ofert
Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo gmina Koczała - roboty wykończeniowe 2018-01-05 11:39:00 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koczała oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koczale w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 2017-12-07 09:38:39 Minął termin składania ofert
Dostawa lekkiego samochuodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 bez autopompy i zbiornika na wodę dla OSP Pietrzykowo 2017-10-31 10:28:36 Minął termin składania ofert
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 bez autopompy i zbiornika na wodę dla OSP Pietrzykowo 2017-10-18 09:32:58 Minął termin składania ofert
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego,ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 bez autopompy i zbiornika na wodę dla OSP Pietrzykowo 2017-10-09 09:25:46 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale 2017-08-16 10:24:51 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękini 2017-08-16 10:23:18 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Koczała - przebudowa ulicy Południowej w Koczale 2017-07-24 11:45:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Koczała 2017-06-23 12:33:36 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Koczała oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2022. 2017-04-24 12:14:50 Minął termin składania ofert
Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo gmina Koczala 2017-04-20 13:35:04 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Akacjowej 4 w Koczale 2017-04-06 09:30:55 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Akacjowej 4 w Koczale 2017-03-08 15:13:35 Minął termin składania ofert
Dostawa autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Koczała w ramach projektu pn. "Kreatywnie ku przyszłości" wraz z hospitacjami i spotkaniami metodycznymi. 2017-01-05 12:38:31 Minął termin składania ofert
Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku komunalnego w miejscowości Koczała ul. Akacjowa 4 oraz ocieplenie ścian zewnętrznych lokalu socjalnego w miejscowości Koczała ul. Miastecka 66 2016-03-21 10:34:35 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koczała 2015-11-23 08:56:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., kotłowni, montaż stolarki otworowej z PCV w budynku komunalnym w miejscowości Koczała ul. Akacjowa 4 oraz montaż stolarki otworowej w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Koczała ul. Miastecka 66 2015-04-10 09:40:51 Minął termin składania ofert
"Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 styczna 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku." 2014-12-18 12:20:54 Minął termin składania ofert