Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny dzierżawy powierzchni na obiektach należących do gminnego zasobu nieruchomości
2 Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
3 Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok
4 Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok
5 Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2023 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023
6 Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała
7 Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Koczała, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
8 Zarządzenie Nr 20/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Koczała, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
9 Uchwała Nr LIV/366/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/349/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
10 Uchwała Nr LIV/365/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała