Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Marzanna Wysocka 2022-05-13 12:22:34 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Marzanna Wysocka 2022-05-13 12:17:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/232/2022 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 r." Marzanna Wysocka 2022-05-13 12:01:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/231/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-05-13 12:00:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/230/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-05-12 15:47:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/230/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-05-12 15:42:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale Marzanna Wysocka 2022-05-11 10:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-05-11 10:25:37 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXXIV/2022 Marzanna Wysocka 2022-05-06 12:50:29 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXIV/2022 Marzanna Wysocka 2022-05-06 12:29:49 edycja dokumentu
Sesja Nr XXXIV/2022 Marzanna Wysocka 2022-05-06 12:29:01 dodanie dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Marzanna Wysocka 2022-05-06 11:13:44 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Marzanna Wysocka 2022-05-06 11:13:09 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-05-06 11:12:24 edycja dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Marzanna Wysocka 2022-05-06 11:09:31 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Marzanna Wysocka 2022-05-06 11:09:12 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-05-06 11:08:54 edycja dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-05-06 10:58:24 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:30:07 edycja dokumentu
Informacje o sesjach Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:28:21 edycja dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:24:19 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:24:03 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:23:44 edycja dokumentu
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:21:49 edycja dokumentu
Komisja oświaty i spraw społecznych Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:20:43 edycja dokumentu
Komisja gospodarki i budżetu Marzanna Wysocka 2022-05-06 09:19:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2021 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021 Marzanna Wysocka 2022-05-05 14:17:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2021 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021 Marzanna Wysocka 2022-05-05 14:17:15 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marzanna Wysocka 2022-05-04 16:15:00 edycja dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Ewa Kurpiejewska 2022-05-04 15:08:45 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marzanna Wysocka 2022-04-29 15:33:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marzanna Wysocka 2022-04-29 15:31:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-04-27 15:09:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2022/K z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-04-26 15:00:38 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-04-25 15:06:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu nieużytku o pow. 0,25 ha działki 280 obr. ewid. Pietrzykowo porośniętego drzewostanem Ewa Kurpiejewska 2022-04-20 14:50:55 dodanie dokumentu
Pozostałe ewidencje i rejestry Marzanna Wysocka 2022-04-20 08:59:21 edycja dokumentu
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2021 rok Ewa Kurpiejewska 2022-04-14 14:19:07 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku Marzanna Wysocka 2022-04-13 09:21:24 edycja dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-04-13 08:18:26 edycja dokumentu