Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Marzanna Wysocka 2022-04-13 08:04:30 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-04-13 07:52:33 edycja dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-04-13 07:52:05 usunięcie załacznika
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Marzanna Wysocka 2022-04-13 07:49:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-04-11 16:16:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Koczała ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności, kultury i zdrowia Marzanna Wysocka 2022-04-11 07:25:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/229/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:08:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/228/2022 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:07:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/227/2022 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:06:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/226/2022 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:04:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/225/2022 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:03:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/224/2022 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 r." Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:02:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/224/2022 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 r." Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:01:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/223/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Marzanna Wysocka 2022-04-08 12:00:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/222/2022 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Marzanna Wysocka 2022-04-08 11:58:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/222/2022 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Marzanna Wysocka 2022-04-08 11:57:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej Marzanna Wysocka 2022-04-06 15:28:00 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r. Ewa Kurpiejewska 2022-04-06 14:24:11 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-04-06 12:48:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej MRw-b 20/1000 z powiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV na terenie działek nr 303/30, 303/23, 304/2, 302/10, 392/5 położonych w Bielsku, w gminie Koczała Ewa Kurpiejewska 2022-04-05 14:35:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego Marzanna Wysocka 2022-04-05 07:40:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego Marzanna Wysocka 2022-04-05 07:39:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego Marzanna Wysocka 2022-04-05 07:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale Marzanna Wysocka 2022-04-05 07:36:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022/K z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-04-05 07:32:09 dodanie dokumentu
Kontrola prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Koczała Joanna Myszka 2022-04-04 08:11:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-04-01 11:40:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok Marzanna Wysocka 2022-04-01 11:38:29 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-04-01 10:19:29 edycja dokumentu
Wójt Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-03-31 16:49:30 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marzanna Wysocka 2022-03-31 16:37:32 edycja dokumentu
Wójt Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-03-31 16:33:38 edycja dokumentu
Stanowiska w Urzędzie Gminy Koczała Marzanna Wysocka 2022-03-31 16:28:46 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2021 rok Marzanna Wysocka 2022-03-31 15:38:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2021 rok Marzanna Wysocka 2022-03-31 15:37:22 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2021 rok Marzanna Wysocka 2022-03-31 15:34:42 dodanie dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Marzanna Wysocka 2022-03-30 12:22:20 edycja dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Marzanna Wysocka 2022-03-30 12:21:09 edycja dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Marzanna Wysocka 2022-03-29 12:27:27 edycja dokumentu
Komisja skarg, wniosków i petycji Marzanna Wysocka 2022-03-29 12:26:27 edycja dokumentu