Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy Koczała Joanna Myszka

Imię i Nazwisko: Joanna Myszka
Funkcja: Sekretarz Gminy - do 27.09.2022 r.
Telefon: (059) 857 40 61
e-mail: 

Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;
2) organizowanie pracy urzędu i nadzorowanie jego działalności z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;
3) inicjowanie usprawnień oraz wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy, w tym rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu, oraz przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy urzędu;
4) planowanie zatrudnienia w urzędzie i nadzorowanie spraw kadrowo-płacowych i doskonalenia kadr;
5) nadzór nad terminowym przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych;
6) koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie obsługi rady, kolegium wójta oraz komisji i zespołów powołanych przez wójta;
7) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń;
8) nadzorowanie dokumentowania pracy wójta oraz przygotowywania sprawozdań z działalności wójta i urzędu oraz realizacji uchwał rady i zarządzeń wójta;
9) koordynowanie współpracy wójta z radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy, w zakresie powierzonym przez wójta;
10) nadzorowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia wójta;
11) nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
12) organizowanie przyjmowania oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji;
13) koordynowanie i nadzorowanie udostępniania informacji publicznej oraz kontaktów z mediami;
14) koordynowanie i nadzorowanie postępowań w sprawach wystąpień wnoszonych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową;
15) koordynowanie, organizowanie i wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów i spisów powszechnych;
16) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie;
17) koordynowanie prowadzenia kontroli komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
18) opracowywanie planów kontroli i przedstawianie wójtowi wniosków z wyników kontroli;
19) nadzór nad realizacją wniosków z kontroli przeprowadzanych w urzędzie;
20) prowadzenie książki kontroli i zbioru dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
21) wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych w zakresie uprawnień organów gminy;
22) wykonywanie wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy nie związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia;
23) nadzorowanie i kierowanie pracą Referatu Administracyjnego;
24) wykonywanie innych zadań wskazanych przez wójta.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 27.09.2022 r. - J. Myszka.pdf (PDF, 194.72Kb) 2022-10-28 09:05:11 164 razy
2 oświadczenie majątkowe zastępcy wójta, sekretarza gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r.pdf (PDF, 198.07Kb) 2022-05-31 11:36:20 315 razy
3 oświadczenie majątkowe zastępcy wójta (odwołanie ze stanowiska).pdf (PDF, 207.76Kb) 2022-05-31 11:35:57 253 razy
4 oświadczenie majątkowe zastępcy wójta, sekretarza gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.pdf (PDF, 197.91Kb) 2021-04-29 14:33:15 478 razy
5 oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r..pdf (PDF, 197.92Kb) 2020-06-26 12:56:42 467 razy
6 Oświadczenie majątkowe za 2018 r..pdf (PDF, 1.25Mb) 2019-05-31 09:59:30 511 razy
7 Oświadczenie majątkowe za 2017 r..pdf (, 1.22Mb) 2018-06-05 11:16:10 719 razy
8 Oświadczenie majątkowe za 2016 r..pdf (, 1.32Mb) 2017-06-01 14:27:48 760 razy
9 oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy wójta.pdf (, 1.34Mb) 2017-02-06 12:58:28 898 razy
10 Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Sekretarz Gminy.pdf (, 1.25Mb) 2016-05-20 13:30:29 833 razy
11 oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy.pdf (, 1,004.71Kb) 2015-05-20 13:31:58 1002 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 10-12-2014 09:20:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Marzanna Wysocka 11-10-2023 09:40:26