Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Klauzula informacyjna - ewidencja ludności 2018-07-25 14:13:57
dokument Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich 2018-01-10 16:31:56
dokument Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich 2018-01-11 08:34:00
dokument Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 2018-01-11 08:43:31
dokument Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich 2018-01-11 08:57:55
dokument Wymeldowanie/anulowanie czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej 2016-10-20 09:45:55
dokument Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin 2018-01-11 10:19:44
dokument Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin 2018-01-11 11:27:02
dokument Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin 2018-01-11 12:39:51
dokument Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami ich rodzin 2018-01-11 15:26:01
dokument Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, a także cudzoziemców niewymienionych powyżej i członków ich rodzin 2018-01-11 11:47:50
dokument Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018-01-11 11:56:49
dokument Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 2018-01-11 12:04:44
dokument Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności 2016-10-20 10:00:55
dokument Udostępnianie danych z ewidencji ludności 2016-10-20 10:02:47
dokument Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 2016-10-20 10:04:04
dokument Wpisanie do rejestru wyborców 2018-09-07 09:58:59