Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-04-30 16:32:48
dokument Zarządzenie Nr 28/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-04-24 14:48:04
dokument Zarządzenie Nr 27/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koczale realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2024-04-24 14:46:00
dokument Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny dzierżawy powierzchni na obiektach należących do gminnego zasobu nieruchomości 2024-04-18 14:04:43
dokument Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2024-04-15 12:00:06
dokument Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-04-09 15:16:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-04-02 16:10:22
dokument Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2023 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 2024-04-02 16:09:21
dokument Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2024-03-29 11:45:49
dokument Zarządzenie Nr 20/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Koczała, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2024-03-29 09:22:45
dokument Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-03-14 12:36:35
dokument Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-02-29 09:26:14
dokument Zarządzenie Nr 17/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego 2024-02-29 09:24:33
dokument Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-02-29 08:40:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2024-02-28 08:59:43
dokument Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2024-02-12 13:32:33
dokument Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Koczała w 2024 r. 2024-02-09 14:21:14
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2024-02-06 14:02:34
dokument Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-02-01 07:25:26
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2024-01-29 08:14:44
dokument Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Koczała 2024-01-26 12:13:39
dokument Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2024-01-18 10:15:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2024-01-17 08:28:58
dokument Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-01-16 12:29:06
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2024 rok 2024-01-15 11:22:45
dokument Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2024 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań 2024-01-09 10:13:57
dokument Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2024 rok 2024-01-09 10:12:43
dokument Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Koczała 2024-01-03 15:12:07
dokument Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2024-01-03 13:47:38
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2024-01-03 13:45:08
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej 2023-12-29 12:13:45
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-12-29 12:12:41
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2023-12-28 11:29:55
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok 2023-12-14 13:31:40
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-12-11 07:52:10
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do dostępu oraz wprowadzania danych i informacji do e-usług CEEB 2023-12-07 07:18:22
dokument Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-11-30 15:11:43
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-11-16 15:02:07
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczałą na 2024 rok 2023-11-15 14:49:08
dokument Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-11-15 14:45:56
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym stanowiących własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej 2023-11-10 10:52:02
dokument Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2023-11-10 10:50:59
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-11-09 15:15:31
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 2023-11-03 15:08:51
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości działki numer 90/11, obręb Łękinia, działki numer 90/13 obręb Łękinia oraz działki numer 93/1 obręb Łękinia 2023-10-31 14:33:55
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-10-30 14:18:12
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-10-13 15:08:20
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 48/2023 z dnia 7 września 2023 r. 2023-10-10 14:22:19
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-10-09 14:33:36
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-10-03 12:31:52
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Koczała niestanowiących zasobu gminnego 2023-10-02 09:04:09
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok 2023-09-27 09:00:13
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-09-22 15:05:56
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-09-22 08:24:43
dokument Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-09-20 09:43:38
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2023-09-12 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2023-09-08 10:14:37
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutów sołectw Gminy Koczała 2023-09-08 10:13:24
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-09-07 14:32:10
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-08-31 10:28:32
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2023-08-21 07:38:07
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-08-21 07:36:33
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2023-08-02 07:18:02
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego 2023-08-02 07:16:11
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w zakresie realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 2023-08-02 07:13:52
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-07-31 12:19:18
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2023-07-19 15:54:05
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-07-19 15:51:33
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. - nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2023-07-19 15:47:41
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-07-03 15:25:49
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-06-13 15:19:43
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale 2023-05-31 12:49:43
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 2023-05-31 12:48:42
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-05-30 10:53:39
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2023-05-16 15:27:48
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego - dokument stracił ważność 2023-05-16 15:25:30
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-05-16 15:22:50
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2023-05-15 14:45:39
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-28 14:16:35
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-18 14:50:23
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2023-04-06 10:46:33
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-03 07:27:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2023-04-03 07:25:48
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2022 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 2023-04-03 07:24:43
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie dokonania wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Koczała 2023-03-22 11:44:38
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-03-17 14:29:26
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-03-13 13:45:08
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej 2023-03-03 08:52:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-03-03 08:50:55
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2023-02-28 08:38:23
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale. 2023-02-24 12:55:33
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie planu przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2023 rok 2023-02-23 14:01:32
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej 2023-02-20 14:37:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 2023-02-17 11:47:36
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Koczała na lata 2023 - 2025" 2023-02-15 09:01:07
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy Koczała 2023-02-15 08:57:51
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-02-14 15:02:00
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego - dokument stracił ważność 2023-02-08 11:19:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-02-08 11:17:37
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie niektórych zadań publicznych 2023-02-03 09:57:49
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2023-01-31 12:58:52
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-01-19 14:55:35
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok 2023-01-12 14:51:27
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2023-01-11 15:06:11
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2023 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań 2023-01-11 10:04:15
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2023 rok 2023-01-11 10:02:41
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2023-01-10 07:53:36
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-12-27 14:12:03
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-12-13 10:16:18
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022 2022-12-06 12:52:53
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-11-30 15:27:09
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-11-30 15:26:10
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-11-30 15:24:51
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-11-25 14:55:39
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2022-11-15 15:04:33
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie odwołania koordynatora do spraw dostępności 2022-11-15 15:03:27
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2023 rok 2022-11-15 15:01:09
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2022-11-15 14:59:52
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-11-15 14:55:49
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-11-02 10:05:34
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-10-25 15:10:10
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2022-10-21 10:12:50
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-10-18 13:51:49
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2022 rok 2022-10-05 14:07:02
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-10-03 12:13:08
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2022-09-30 10:40:04
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-28 13:46:43
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-28 13:45:43
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-28 13:44:25
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok 2022-09-28 08:37:30
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2022-09-27 13:28:42
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2022-09-23 14:18:24
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-09-13 12:42:28
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-09-06 15:24:31
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej 2022-09-02 13:37:32
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 1 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale" 2022-09-02 07:55:38
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2022 roku 2022-08-31 16:00:19
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-08-31 15:58:06
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego i przekazywania informacji 2022-08-24 13:17:55
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego i przekazywania informacji 2022-08-24 13:17:25
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego i przekazywania informacji 2022-08-24 13:15:35
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-08-23 13:20:49
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-08-10 11:08:55
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-07-22 13:58:57
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczalni oraz cennika opłat za wynajem desek SUP przekazanych do użytkowania dla Gminy Koczała 2022-07-15 16:01:17
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-07-14 15:24:52
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu dodatku osłonowego i przekazywania informacji 2022-06-30 16:22:21
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" 2022-06-30 16:20:58
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do pracy nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koczała na lata 2023-2031 2022-06-30 16:19:11
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2022-06-30 16:17:40
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-06-29 08:01:29
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2022-06-14 14:59:53
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za biwakowanie na polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale 2022-06-10 14:59:37
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-06-09 08:33:33
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki 2022-06-02 10:34:15
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 31maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale 2022-06-01 11:04:38
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 31maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-06-01 11:03:02
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2022-05-27 08:49:34
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-05-19 07:38:21
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale 2022-05-18 15:54:08
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2022-05-11 10:29:24
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-05-11 10:25:37
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2021 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021 2022-05-05 14:17:15
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-04-27 15:09:26
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2022-04-13 08:04:30
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-04-11 16:16:37
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-04-06 15:28:00
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-04-05 07:40:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-04-05 07:39:13
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-04-05 07:38:05
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2022-04-05 07:36:49
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2022-04-01 11:40:21
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-04-01 11:38:29
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2022-03-21 11:38:44
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-03-18 12:19:02
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2022-03-11 14:10:39
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-03-04 15:12:15
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale" 2022-02-15 14:29:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-02-14 13:20:10
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-02-14 11:31:48
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-01-28 14:43:16
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Koczała w 2022 r. - w dniu 09.02.2024 r. - dokument stracił ważność 2022-01-25 08:57:44
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu dodatku osłonowego i przekazywania informacji - dokument stracił ważność 2022-01-12 15:30:57
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2022-01-12 15:29:26
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2022 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań 2022-01-12 09:02:00
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2022-01-10 13:19:53
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok 2022-01-10 13:15:25
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2022 rok 2022-01-04 14:19:12
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - dokument stracił ważność 2021-12-31 13:33:32
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Koczała 2021-12-31 13:24:24
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-30 13:09:06
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-29 14:53:22
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-28 14:43:57
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego - dokument stracił ważność 2021-12-27 14:39:01
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2021-12-27 11:54:33
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-15 14:24:56
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-13 16:45:51
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-13 11:57:39
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2021-12-08 08:13:31
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-11-30 11:20:40
dokument Zarządzanie Nr 75/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-11-17 14:28:35
dokument Zarządzanie Nr 74/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2021-11-17 07:36:06
dokument Zarządzanie Nr 73/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie odwołania koordynatora do spraw dostępności 2021-11-17 07:32:49
dokument Zarządzanie Nr 72/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2022 rok 2021-11-15 09:50:32
dokument Zarządzanie Nr 71/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała 2021-11-15 09:43:41
dokument Zarządzanie Nr 70/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-11-09 12:53:52
dokument Zarządzanie Nr 69/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-10-29 14:51:48
dokument Zarządzanie Nr 68/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Koczała 2021-10-29 14:49:31
dokument Zarządzanie Nr 67/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-10-28 07:33:29
dokument Zarządzanie Nr 66/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-10-19 14:50:01
dokument Zarządzanie Nr 65/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-10-12 15:41:09
dokument Zarządzanie Nr 64/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych 2021-10-05 11:57:47
dokument Zarządzanie Nr 63/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie odwołania inspektora ochrony danych 2021-10-05 11:55:34
dokument Zarządzanie Nr 62/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-30 07:31:35
dokument Zarządzanie Nr 61/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-27 08:07:19
dokument Zarządzanie Nr 60/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok 2021-09-27 07:58:25
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-20 08:33:11
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-15 13:23:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-06 14:28:10
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-08-31 15:16:39
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku 2021-08-30 14:58:46
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-08-23 09:08:39
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2021-08-23 09:07:42
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie społecznej komisji mieszkaniowej - dokument stracił ważność 2021-08-23 09:06:24
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-08-10 08:55:34
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-08-05 14:24:54
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2021-08-05 14:24:17
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych 2021-08-02 14:07:04
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2021-08-02 14:06:09
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-07-28 14:58:41
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2021-07-16 15:29:28
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-07-13 13:37:24
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-07-09 14:20:34
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-07 11:52:04
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-07-01 09:23:51
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za biwakowanie na polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale 2021-06-25 14:53:48
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale - dokument stracił ważność 2021-06-25 14:51:29
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-06-24 14:26:37
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego - dokument stracił ważność 2021-06-10 08:47:49
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2021-06-10 08:45:14
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-06-09 15:02:47
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale 2021-05-31 08:20:11
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale 2021-05-31 08:19:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2021-05-31 08:18:22
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale" 2021-05-04 07:25:21
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wznowienia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2021-05-04 07:22:40
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-05-04 07:22:01
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-04-27 14:31:25
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-04-20 14:06:49
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-04-16 14:22:44
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-04-08 07:51:28
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2021-04-01 08:20:06
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale 2021-04-01 08:19:03
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2020 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2020 2021-04-01 08:17:52
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-04-01 08:16:27
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2021-03-25 16:32:50
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2021-03-24 09:40:03
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-17 14:12:34
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2021-03-01 12:05:17
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-01 07:45:19
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-02-19 07:34:06
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-02-15 08:03:26
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń - w dniu 02.08.2021 r. - dokument stracił ważność 2021-02-03 07:26:18
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2021-02-03 07:24:15
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Koczała w 2021 r. - w dniu 24.01.2022 r. - dokument stracił ważność 2021-02-03 07:23:15
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-02-02 08:21:49
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych 2021-01-29 15:00:01
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Koczała 2021-01-15 13:17:47
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-01-15 13:16:43
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2021-01-15 07:35:02
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2021-01-13 10:14:45
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok 2021-01-12 14:50:59
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2021 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań 2021-01-11 08:30:47
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2021 rok 2021-01-11 08:29:56
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Koczała 2021-01-07 11:47:18
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-12-30 17:25:01
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-12-23 12:03:00
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Koczała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-12-21 16:04:11
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-12-21 15:04:37
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok 2020-12-15 14:46:36
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-12-04 14:25:12
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-11-27 11:04:06
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-26 13:34:33
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2020-11-23 14:59:45
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2021 rok 2020-11-16 14:57:17
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała 2020-11-16 14:55:56
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2020-11-13 08:36:10
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-12 14:59:39
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-09 13:41:26
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2020-11-03 10:57:28
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-11-03 10:56:21
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-02 10:10:23
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-10-26 12:09:29
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-10-12 15:06:19
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2020-10-01 14:47:30
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-09-30 14:32:43
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2020-09-30 09:24:48
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2020 roku 2020-09-30 09:23:34
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych 2020-09-28 09:35:13
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2020-09-24 12:24:06
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu nieograniczonego 2020-09-24 12:23:05
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 2020-09-23 13:27:30
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-09-18 12:12:26
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-09-14 13:13:44
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-09-04 12:13:25
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2020-09-01 10:18:26
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-08-26 14:14:43
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2020-07-29 13:50:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-07-29 07:46:12
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-07-09 14:48:16
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-07-08 11:46:07
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-07-07 13:36:26
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2020-07-03 09:59:05
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok 2020-06-30 10:56:48
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za biwakowanie na polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale - dokument stracił ważność 2020-06-29 14:02:48
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-06-26 14:24:23
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej 2020-06-25 11:30:37
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Koczała 2020-06-18 13:48:46
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2020-06-16 13:55:32
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2020-06-16 13:54:08
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-06-16 07:49:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc wyznaczonych w Gminie Koczała na biwakowanie 2020-06-10 08:37:53
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za wynajem kajaków stanowiących własność Gminy Koczała 2020-06-10 08:36:33
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale - dokument stracił ważność 2020-06-10 08:35:34
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Koczała 2020-06-09 08:57:17
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za biwakowanie na polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale - dokument stracił ważność 2020-06-05 12:39:24
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-05-29 14:56:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-05-21 14:06:19
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale 2020-05-20 11:53:00
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale 2020-05-20 11:52:04
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę nieruchomości lub najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Koczała w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu COVID-19 2020-05-18 08:15:13
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego - dokument stracił ważność 2020-05-13 13:59:02
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-05-13 13:58:16
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2020-05-11 13:05:47
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-05-04 07:18:30
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-04-29 15:28:21
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2020-04-27 14:18:38
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2020-04-17 07:53:56
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady 2020-04-15 14:05:40
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-04-15 10:17:39
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2020-04-15 07:22:49
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-04-15 07:20:22
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-04-06 12:43:06
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019 2020-03-31 14:06:10
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-31 12:33:56
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2020-03-25 14:01:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2020-03-25 13:55:39
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-18 11:29:17
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Klubu "Senior+" w Koczale 2020-03-12 12:47:34
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu nieograniczonego 2020-03-05 12:55:18
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych 2020-03-05 12:04:51
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-03 12:58:42
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-02-25 09:54:15
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2020-02-25 09:53:05
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2020 rok 2020-02-25 09:52:05
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-02-18 09:43:32
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2020-02-17 15:57:25
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-02-12 10:08:44
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-02-10 16:02:21
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2020-01-29 13:13:54
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-01-29 13:12:56
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok 2020-01-14 14:07:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2020-01-10 13:46:30
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2020 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań 2020-01-10 13:44:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2020 rok 2020-01-10 13:43:17
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2020-01-10 13:40:47
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-31 15:07:30
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Koczała i jej jednostkach organizacyjnych 2019-12-31 15:07:03
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-31 07:40:43
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-24 11:57:44
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-13 11:09:51
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-05 14:09:44
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-11-25 11:50:25
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała w 2019 r. 2019-11-22 12:41:16
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok 2019-11-19 13:58:41
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok 2019-11-15 14:40:56
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała 2019-11-15 14:39:12
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-11-13 19:24:14
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu zespołu do spraw wdrażania i monitoringu realizacji strategii 2019-11-12 12:36:25
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-10-31 10:34:24
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-10-28 08:19:25
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-10-14 15:33:35
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2019-10-11 09:48:06
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-10-08 12:31:31
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-30 13:37:23
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej ewidencji zabytków Gminy Koczała 2019-09-24 14:54:43
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-09-23 08:19:22
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 r. (prawomocnym z dniem 13 lutego 2020 r.) stwierdził nieważność uchwały Nr VII/41/11 Rady Gminy Koczała z dnia 31 maja 2011 r. będącej podstawą wydania zarządzenia. - dokument stracił ważność 2019-09-12 07:46:31
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Koczała w drodze przetargu nieograniczonego 2019-09-06 09:57:09
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-09-06 09:55:45
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2019 roku 2019-08-30 12:45:39
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-08-28 14:53:48
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-08-23 14:28:33
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2019-08-19 14:38:16
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-08-19 14:37:06
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 2019-08-16 14:38:47
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-08-09 10:38:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale w zakresie realizacji przez Gminę Koczała Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym 2019-08-08 08:13:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-08-02 07:46:14
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania upoważnień udzielonych kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2019-08-02 07:43:58
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2019-07-31 11:53:00
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale 2019-07-31 11:51:08
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-30 11:21:56
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom oraz pełniącym obowiązki dyrektorów samorządowych instytucji kultury 2019-07-24 09:14:45
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do przekazywania w tych sprawach informacji - dokument stracił ważność 2019-07-23 14:26:43
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji 2019-07-23 14:23:20
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc wyznaczonych w Gminie Koczała na biwakowanie 2019-07-23 14:12:17
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze przetargu ograniczonego 2019-07-22 14:01:22
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-11 10:57:06
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-09 08:32:39
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-07-01 11:17:00
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wypożyczalni rowerów w Koczale" 2019-06-27 15:11:09
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z rowerów będących własnością Gminy Koczała 2019-06-27 15:10:14
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczalni kajaków 2019-06-21 13:19:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za wynajem kajaków stanowiących własność Gminy Koczała 2019-06-21 13:18:44
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-06-10 12:32:59
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-30 15:12:34
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" - dokument stracił ważność 2019-05-30 15:11:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry start" - dokument stracił ważność 2019-05-30 15:09:51
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-05-30 15:08:33
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale 2019-05-28 10:27:49
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale 2019-05-28 10:26:40
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-17 11:18:48
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-06 15:03:55
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-04-26 13:32:04
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za biwakowanie na polu namiotowym nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-04-26 13:31:07
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc wyznaczonych w Gminie Koczała na biwakowanie 2019-04-26 13:30:07
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2019-04-23 14:53:03
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego 2019-04-18 09:57:38
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-15 15:09:14
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Urząd Gminy Koczała przekazanego w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale mienia nieruchomego 2019-04-15 11:11:25
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-11 08:35:34
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok 2019-04-04 14:53:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 2019-04-02 11:38:29
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-03-26 14:11:12
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2019-03-26 13:42:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koczała 2019-03-25 15:57:32
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koczała w drodze bezprzetargowej 2019-03-13 15:01:26
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-03-01 09:40:32
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-02-15 14:00:07
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-02-04 08:39:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Koczała 2019-01-22 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Koczała 2019-01-17 15:58:10
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 2019-01-17 15:56:51
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-17 15:55:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok 2019-01-16 09:25:43
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2019-01-14 10:32:33
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koczała uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2019 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-09 14:43:44
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2019 rok 2019-01-09 14:42:11
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2019-01-07 13:51:49
dokument Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-27 15:05:00
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych 2018-12-18 12:54:07
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-17 16:00:19
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-12 15:17:02
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-12-11 15:01:06
dokument Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-11-28 07:25:07