Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia Wójta Gminy Koczała

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 dla koła łowieckiego Słonka 2023-12-27 10:22:14
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 dla koła łowieckiego OSZCZEP 2023-10-26 15:16:33
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 dla koła łowieckiego Słonka 2023-10-24 13:49:39
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 dla koła łowieckiego Orzeł 2023-10-24 13:48:24
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 dla koła łowieckiego Lasy przy DGLP 2023-10-04 15:43:48
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 dla koła łowieckiego TUR-Wołomin 2023-09-28 07:22:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-08-23 13:51:20
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2023-08-02 08:35:41
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego ORZEŁ z dnia 15 grudnia 2022 r. 2022-12-15 15:39:09
dokument Obwieszczenie o dodatkowym terminie polowania zbiorowego dla Wojskowego Koła Łowieckiego "Orzeł" 2022-11-23 11:32:26
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorczych w sezonie 2022-2023 dla Koła Łowieckiego "Słonka" 2022-11-14 11:28:45
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorczych w sezonie 2022-2023 dla Wojskowego Koła Łowieckiego "Orzeł" - aktualizacja 2022-11-14 11:27:39
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorczych w sezonie 2022-2023 dla Koła Łowieckiego "Lasy" 2022-10-12 12:29:32
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorczych w sezonie 2022-2023 dla Koła Łowieckiego "Tur-Wołomin" 2022-10-12 12:28:16
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorczych w sezonie 2022-2023 dla Koła Łowieckiego "Orzeł" 2022-10-12 12:27:11
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej MRw-b 20/1000 z powiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV na terenie działek nr 303/30, 303/23, 304/2, 302/10, 392/5 położonych w Bielsku, w gminie Koczała 2022-04-05 14:35:50
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 95/12, 95/9, 95/8, 95/7, 95/6, 95/5, 95/10, 95/11, 95/2, 95/1, 95/3, 95/4, 97, 103 położonych w Starznie, w gminie Koczała oraz nr 200, 250 266, 249 i 139/4 położonych w obrębie Świeszyno, w gminie Miastko. 2022-02-16 07:02:58
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA z dnia 27.12.2021 r. 2021-12-27 14:49:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2021-12-22 06:35:11
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na terenie działki 70 obr. Trzyniec, gm. Koczała 2021-12-06 13:09:21
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno z dnia 19 listopada 2021 r. 2021-11-19 09:00:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na terenie działki 70 obr. Trzyniec, gm. Koczała 2021-10-22 14:11:17
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Koczała nr RŚ.6730.3.2021.EK z dnia 2 kwietnia 2021r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 62/17 i 62/28 obr. Starzno, gm. Koczała 2021-09-22 13:46:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała z dnia 27 sierpnia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-08-30 15:03:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Koczała nr RŚ.6730.18.2021.EK z dnia 26 sierpnia 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 62/46 obr. Starzno, gm. Koczała 2021-08-26 11:47:42
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Koczała nr RŚ.6730.17.2021.EK z dnia 18 sierpnia 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 62/33 obr. Starzno, gm. Koczała 2021-08-18 14:56:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Koczała nr RŚ.6730.12.2021.EK z dnia 8 lipca 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 62/36 obr. Starzno, gm. Koczała 2021-07-08 14:54:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Koczała nr RŚ.6730.11.2021.EK z dnia 6 lipca 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z basenem przy każdym budynku na działce nr 110 obr. Starzno, gm. Koczała 2021-07-06 12:14:38
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek 261/11 i 261/12 2021-04-28 09:42:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2021-04-08 08:24:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki 6332/7 obr. Trzyniec, gm. Koczała 2021-03-01 07:15:47
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2021-01-15 09:29:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki 6332/7 obr. Trzyniec, gm. Koczała 2020-12-18 14:29:57
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA z dnia 22.10.2020 r. 2020-10-22 12:19:38
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego OSZCZEP z dnia 15 października 2020 r. 2020-10-15 13:12:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2020-10-02 14:40:39
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Orzeł Koszalin z dnia 1 października 2020 r. 2020-10-01 09:02:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała z dnia 25 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-25 14:53:08
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego TUR-WOŁOMIN z dnia 20 sierpnia 2020 r. 2020-08-20 11:22:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-04 12:18:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-03-31 09:57:36
dokument Obwieszczenie o terminach dodatkowych polowań Koła Łowieckiego "OSZCZEP" z dnia 10 stycznia 2020 r. 2020-01-10 14:37:45
dokument Obwieszczenie o terminach dodatkowych polowań zbiorowych Koło Łowieckie ORZEŁ z dnia 2 stycznia 2020 r. 2020-01-02 15:35:00
dokument Obwieszczenie o terminach dodatkowych polowań Koła Łowieckiego "OSZCZEP" 2019-12-02 14:16:47
dokument Obwieszczenie o terminie polowania dodatkowego Koła Łowieckiego ORZEŁ w dniu 23 listopada 2019 r. 2019-11-20 15:04:46
dokument Obwieszczenie o terminie dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego "OSZCZEP" 2019-11-08 11:19:15
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego OSZCZEP z dnia 08.11.2019 r. 2019-10-30 15:07:38
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r. 2019-10-24 15:07:56
dokument Obwieszczenie o terminie polowań na obwodzie nr 230 Koło Łowieckie SŁONKA 2019-10-24 13:58:59
dokument Szczegółowy aktualny (po korekcie) plan polowań zbiorowych na obwodzie 244 Koło Łowieckie ORZEŁ 2019-10-23 14:15:50
dokument Aktualny plan polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 244 - Koło Łowieckie "ORZEŁ" 2019-10-09 14:41:55
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 274 koła łowieckiego "OSZCZEP" 2019-09-30 14:53:46
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 244 koła łowieckiego "ORZEŁ" 2019-09-30 14:51:50
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 273 koła łowieckiego Lasy przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 2019-09-17 14:54:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-11 13:30:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Koczała z dnia 11.09.2019 r. w sprawie deratyzacji na terenie Gminy Koczała 2019-09-11 11:31:02
dokument Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 229 koła łowieckiego Tur-Wołomin 2019-08-06 12:15:37