Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy Koczała Edyta Dziewińska

Imię i Nazwisko: Edyta Dziewińska
Funkcja: Sekretarz Gminy - od 30 września 2022 r.
Telefon: (059) 857 40 61
e-mail: e.dziewinska@koczala.pl

Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;
2) organizowanie pracy urzędu i nadzorowanie jego działalności z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;
3) inicjowanie usprawnień oraz wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy, w tym rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu, oraz przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy urzędu;
4) planowanie zatrudnienia w urzędzie i nadzorowanie spraw kadrowo-płacowych i doskonalenia kadr;
5) nadzór nad terminowym przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych;
6) koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie obsługi rady, kolegium wójta oraz komisji i zespołów powołanych przez wójta;
7) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń;
8) nadzorowanie dokumentowania pracy wójta oraz przygotowywania sprawozdań z działalności wójta i urzędu oraz realizacji uchwał rady i zarządzeń wójta;
9) koordynowanie współpracy wójta z radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy, w zakresie powierzonym przez wójta;
10) nadzorowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia wójta;
11) nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
12) organizowanie przyjmowania oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji;
13) koordynowanie i nadzorowanie udostępniania informacji publicznej oraz kontaktów z mediami;
14) koordynowanie i nadzorowanie postępowań w sprawach wystąpień wnoszonych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową;
15) koordynowanie, organizowanie i wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów i spisów powszechnych;
16) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie;
17) koordynowanie prowadzenia kontroli komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
18) opracowywanie planów kontroli i przedstawianie wójtowi wniosków z wyników kontroli;
19) nadzór nad realizacją wniosków z kontroli przeprowadzanych w urzędzie;
20) prowadzenie książki kontroli i zbioru dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
21) wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych w zakresie uprawnień organów gminy;
22) wykonywanie wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy nie związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia;
23) nadzorowanie i kierowanie pracą Referatu Administracyjnego;
24) wykonywanie innych zadań wskazanych przez wójta.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2023 - E. Dziewińska.pdf (PDF, 219.17Kb) 2024-06-04 16:40:39 11 razy
2 Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2022 - E. Dziewińska.pdf (PDF, 222.43Kb) 2023-05-31 14:14:55 231 razy
3 Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 30.09.2022 r. - E. Dziewińska.pdf (PDF, 211.54Kb) 2022-11-08 14:05:16 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 12-10-2022 08:31:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 12-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Marzanna Wysocka 04-06-2024 16:40:39