Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Kontrola oznakowania dróg powiatowych i gminnych 2023-10-27 09:51:51
dokument Kontrola pola biwakowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2023-08-21 09:39:37
dokument Kontrola zaplecza sanitarnego stadionu w Koczale 2023-08-21 09:39:00
dokument Kontrola kąpieliska nad jeziorem Dymno w Koczale 2023-08-21 09:38:00
dokument Kontrola oznakowania dróg powiatowych i gminnych 2023-06-22 14:26:14
dokument Kontrola przedmiotu dzierżawy - część działki 4292/1 2023-06-09 13:18:51
dokument Kontrola przedmiotu dzierżawy - część działki 4137/3 2023-06-09 13:17:52
dokument Kontrola przedmiotu dzierżawy - część działki 4166/2 2023-06-09 13:14:30
dokument Kontrola gospodarowania odpadami 2023-05-25 12:10:00
dokument Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej 2023-05-24 14:02:34
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie obejmująca sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Gminy Koczała 2022-11-07 11:55:25
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli dróg powiatowych i gminnych 2022-10-31 07:39:52
dokument Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych 2022-10-13 08:58:00
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie obejmująca sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale 2022-10-13 08:52:52
dokument Kontrola kompleksowa Gminy Koczała przeprowadzona w Urzędzie Gminy Koczała w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku 2022-09-26 10:10:40
dokument Kontrola stanu sanitarnego kąpieliska 2022-08-09 11:43:41
dokument Kontrola prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Koczała 2022-04-04 08:11:35
dokument Kontrola stanu sanitarnego pola biwakowego i kąpieliska 2021-07-20 08:08:18
dokument Kontrola realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi 2019-10-04 08:45:41
dokument Kontrola bieżącego stanu sanitarnego zaplecza sportowego przy boisku w Koczale 2019-10-01 10:19:45
dokument Kontrola stanu sanitarnego pola biwakowego nad jeziorem Dymno w Koczale 2019-08-16 09:39:27
dokument Kontrola stanu technicznego placu zabaw na ul. Młodzieżowej w Koczale 2019-07-17 09:51:09
dokument Kontrola stanu technicznego placu zabaw w Bielsku 2019-07-17 09:49:23
dokument Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych 2019-03-25 14:42:45
dokument Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości Rep. A nr 4720/2009 z dnia 09.06.2009 r. oraz Rep. A nr 8550/2009 z dnia 24.09.2009 r. 2019-03-22 13:56:05
dokument Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości nr 616/90 obręb Koczała, 617/34 i 617/35 obręb Koczała oraz 153/2 obręb Załęże. 2018-11-23 20:14:00
dokument Ocena realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2018-11-16 11:35:12
dokument Kontrola stanu sanitarnego pola biwakowego oraz kąpieliska w Koczale przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie 2018-07-18 13:10:45
dokument Kontrola kompleksowa Gminy Koczała w Urzędzie Gminy Koczała w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. 2018-07-03 12:21:55
dokument Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Koczale przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku 2018-06-27 10:40:06
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie obejmująca sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale 2018-06-26 11:31:07
dokument Kontrola przestrzegania przez gminę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2017-08-07 14:15:36
dokument Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pola biwakowego, zaplecza sportowego oraz kąpieliska. 2017-08-04 14:06:42
dokument Kontrola realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków. 2017-05-24 09:50:41
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie obejmująca sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale 2017-01-27 14:11:44
dokument Kontrola finansowa sołectwa Pietrzykowo z dnia 26.10.2016 r. 2016-12-01 14:00:57
dokument Kontrola stanu sanitarnego kąpieliska w Koczale przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie 2016-08-01 15:52:47
dokument Kontrola stanu sanitarnego pola biwakowego w Koczale przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie 2016-07-25 08:59:44
dokument Protokół kontroli WOPR nr 5/21.06/2016 2016-07-11 14:24:50
dokument Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej - Akt Notarialny Rep. A Nr 788/2006 przeprowadzonej w dniu 17 maja 2016 r. 2016-06-03 09:37:40
dokument Kontrola wykonania budżetu Gminy Koczała za 2015 rok przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Koczała 2016-05-25 09:51:19
dokument Kontrola gospodarowania sprzętem obrony cywilnej i umorzeń podatku od nieruchomości za rok 2015 w Urzędzie Gminy Koczała 2016-03-22 09:14:28
dokument Kontrola bieżącego stanu placów zabaw w Koczale, Łękini i Załężu przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie 2015-11-10 13:35:29
dokument Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego 2015-11-09 13:34:57
dokument Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku 2015-11-06 08:34:55
dokument Kontrola w zakresie realizacji zadań dot. rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego 2015-11-05 08:20:07
dokument Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności i ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego 2015-11-05 08:12:23
dokument Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koczała w zakresie celowości wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za okres I półrocza 2015 r. 2015-10-29 09:55:51
dokument Kontrola stanu sanitarnego pola biwakowego, kąpieliska oraz boiska sportowego w Koczale przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie 2015-07-22 10:34:21
dokument Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy 2015-07-14 12:08:45
dokument Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2015-07-10 07:36:08
dokument Protokół kontroli WOPR nr 5/2015 2015-07-10 07:34:53
dokument Kontrola w zakresie funkcjonowania kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 za 2014 rok 2015-04-14 08:58:35
dokument Raport z czynności kontrolnych nr 11/413/0085/2015 program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2015-02-19 09:47:37