Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:41:47 edycja dokumentu
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:41:30 edycja dokumentu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:41:21 edycja dokumentu
Podziały nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:40:53 edycja dokumentu
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:40:36 edycja dokumentu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:40:28 edycja dokumentu
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:40:09 edycja dokumentu
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:39:54 edycja dokumentu
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:39:37 edycja dokumentu
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:39:22 edycja dokumentu
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:39:14 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:38:29 edycja dokumentu
Zezwolenie na uprawę maku lub konopi Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:38:20 edycja dokumentu
Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:38:09 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:37:56 edycja dokumentu
Zezwolenie na uprawę maku lub konopi Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:37:35 edycja dokumentu
Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:37:23 edycja dokumentu
Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:36:52 edycja dokumentu
Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:36:48 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:36:28 edycja dokumentu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:35:13 edycja dokumentu
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:34:50 edycja dokumentu
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:33:19 edycja dokumentu
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:26:25 edycja dokumentu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:23:12 edycja dokumentu
Podziały nieruchomości Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:22:30 edycja dokumentu
Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:21:46 edycja dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:20:37 edycja dokumentu
Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:12:26 edycja dokumentu
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:11:09 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:09:41 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego) Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:08:36 edycja dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:07:32 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:06:28 edycja dokumentu
Zmiany w aktach stanu cywilnego-sprostowanie Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:06:17 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:05:36 edycja dokumentu
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:04:41 edycja dokumentu
Zmiany w aktach stanu cywilnego-sprostowanie Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:03:47 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA LUB COFNIĘCIE ZAWIESZENIA CERTYFKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:02:34 edycja dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ ZGŁASZANIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Ewa Tybora-Dziąbkowska 2020-11-03 14:01:39 edycja dokumentu